Vissa delar av webbsidan kanske inte visas korrekt. Detta kan bero på att javascript har inaktiverats i din webbläsare eller att webbläsaren inte längre används eller är inkompatibel med vår sida. Aktivera javascript eller försök öppna sidan med en annan webbläsare, t.ex. Chrome, Firefox eller Safari. Du kan också vända dig till Volkswagens kundtjänst – Teamet för dataskydd med ditt ärende.

Om du är medarbetare på ett företag registrerat på ONE.KBP eller om du arbetar/har arbetat som samarbetspartner inom ett av Volkswagen AG:s verksamhetsområden ger vi dig på följande sidor en översikt över dina rättigheter i enlighet med allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) samt hur du kan utöva dessa.

Du har rätt att få veta hur vi hanterar dina personuppgifter.

Hur kan du utöva denna rättighet?
För din förfrågan, använd vårt webbformulär på ONE.KBP under huvudnavigationspunkten "Legal Policy > Exercise of rights of data subject" eller de kontaktuppgifter som anges nedan.

Du har rätt att kräva att vi rättar felaktiga eller ofullständiga personuppgifter som berör dig.

Hur kan du utöva denna rättighet?
För din förfrågan, använd vårt webbformulär på ONE.KBP under huvudnavigationspunkten "Legal Policy > Exercise of rights of data subject" eller de kontaktuppgifter som anges nedan.

Du har rätt att kräva att dina uppgifter raderas enligt förutsättningarna i art. 17 i GDPR. Till exempel kan du begära att dina uppgifter raderas om de inte längre krävs för de syften som de samlades in för. Dessutom kan du begära radering om dina uppgifter har behandlats på grundval av ditt samtycke och du återkallar samtycket.

Hur kan du utöva denna rättighet?
För din förfrågan, använd vårt webbformulär på ONE.KBP under huvudnavigationspunkten "Legal Policy > Exercise of rights of data subject" eller de kontaktuppgifter som anges nedan.

Du har rätt att kräva att behandlingen av dina uppgifter begränsas enligt förutsättningarna i art. 18 i GDPR. Så är exempelvis fallet om du bestrider att dina uppgifter är korrekta. Medan uppgifternas korrekthet kontrolleras kan du kräva att behandlingen begränsas.

Hur kan du utöva denna rättighet?
För din förfrågan, använd vårt webbformulär på ONE.KBP under huvudnavigationspunkten "Legal Policy > Exercise of rights of data subject" eller de kontaktuppgifter som anges nedan.

Om behandlingen sker på grund av berättigat intresse från Volkswagen AG eller tredje part, är av allmänt intresse eller ett led i myndighetsutövning har du rätt att motsätta dig behandlingen av dina uppgifter av skäl som uppstår ur din specifika situation. Vid sådan invändning ber vi dig meddela oss orsakerna till att du invänder mot uppgiftsbehandlingen.
Dessutom har du rätt att motsätta dig att uppgiftsbehandlingen används för direktmarknadsföring. Det gäller även profilering såvida det hänger samman med direktannonseringen.

Hur kan du utöva denna rättighet?
För din förfrågan, använd vårt webbformulär på ONE.KBP under huvudnavigationspunkten "Legal Policy > Exercise of rights of data subject" eller de kontaktuppgifter som anges nedan.

Om uppgiftsbehandlingen sker på grundval av samtycke eller för att uppfylla avtal och detta dessutom sker med hjälp av automatiserad behandling har du rätt att få dina uppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format, samt rätt att överföra dessa uppgifter till annan uppgiftsansvarig.

Hur kan du utöva denna rättighet?
För din förfrågan, använd vårt webbformulär på ONE.KBP under huvudnavigationspunkten "Legal Policy > Exercise of rights of data subject" eller de kontaktuppgifter som anges nedan.

Om uppgiftsbehandlingen sker efter samtycke har du rätt att när som helst kostnadsfritt återkalla behandlingen inom ramen för samtycket med verkan för framtiden.

Hur kan du utöva denna rättighet?
För din förfrågan, använd vårt webbformulär på ONE.KBP under huvudnavigationspunkten "Legal Policy > Exercise of rights of data subject" eller de kontaktuppgifter som anges nedan.

Du har också rätt att lämna in klagomål på vår behandling av dina uppgifter hos en tillsynsmyndighet (t.ex. dataskyddsombudet i det tyska förbundslandet Niedersachsen). Utöver detta kan du även bedriva en civilrättslig process för att utöva dina rättigheter.

Din kontaktperson: Rättighetsinstansen för registrerade medarbetare hos leverantör eller samarbetspartners

Postadress:         Tel.: E-postadress:
Postadress: Volkswagen Group Services GmbH Informationsteam Rothenfelder Straße 47 38440 Wolfsburg
TYSKLAND
Tel.: +49 (0) 5361-9-46290 E-postadress: datenschutz@vwgroupsupply.com

Rättighetsinstansen för registrerade medarbetare hos leverantör eller samarbetspartners är en tjänst från Volkswagen Group Services GmbH, på uppdrag av Volkswagen AG.