Deli spletnega mesta morda ne bodo pravilno prikazani. Vzrok za to bi lahko bil v tem, ker imate v internetnem brskalniku deaktiviran JavaScript ali pa vaš internetni brskalnik ni posodobljen ali je nezdružljiv z našo spletno stranjo. Aktivirajte JavaScript ali poskusite odpreti stran z drugim internetnim brskalnikom, kot je npr. Chrome, Firefox ali Safari. Druga možnost je, da svoj zahtevek naslovite na podporo strankam Volkswagen – ekipa za varstvo podatkov.

Če ste ali ste bili zaposleni v podjetju, registriranem na ONE.KBP, ali kot zaposleni partnerskega podjetja na katerem od poslovnih področij Volkswagen AG, si na naslednji strani lahko ogledate pregled svojih pravic skladno s splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR) in kako jih lahko uveljavljate.

Od nas imate pravico zahtevati informacije o obdelavi svojih osebnih podatkov.

Kako lahko uveljavljate to pravico?
Za vaše vprašanje uporabit naš spletni obrazec na strani ONE.KBP pod glavno točko menija "Legal Policy > Exercise of rights of data subject" ali kontaktne podatke, navedene spodaj.

Od nas imate pravico zahtevati, da popravimo vse nepravilne ali nepopolne osebne podatke, ki se nanašajo na vas.

Kako lahko uveljavljate to pravico?
Za vaše vprašanje uporabit naš spletni obrazec na strani ONE.KBP pod glavno točko menija "Legal Policy > Exercise of rights of data subject" ali kontaktne podatke, navedene spodaj.

Imate pravico zahtevati izbris svojih osebnih podatkov, če so izpolnjeni pogoji iz člena 17 GDPR. Skladno s tem lahko na primer zahtevate izbris svojih podatkov, če niso več potrebni za namene, za katere so bili pridobljeni. Izbris lahko zahtevate tudi, če vaše podatke obdelujemo na podlagi vašega soglasja in ga prekličete.

Kako lahko uveljavljate to pravico?
Za vaše vprašanje uporabit naš spletni obrazec na strani ONE.KBP pod glavno točko menija "Legal Policy > Exercise of rights of data subject" ali kontaktne podatke, navedene spodaj.

Če so izpolnjeni pogoji iz 18. člena GDPR, imate pravico zahtevati omejitev obdelave svojih podatkov. To velja na primer, če izpodbijate pravilnost svojih podatkov. Nato lahko zahtevate omejitev obdelave za čas preverjanja pravilnosti podatkov.

Kako lahko uveljavljate to pravico?
Za vaše vprašanje uporabit naš spletni obrazec na strani ONE.KBP pod glavno točko menija "Legal Policy > Exercise of rights of data subject" ali kontaktne podatke, navedene spodaj.

Če obdelava temelji na upravičenem interesu Volkswagen AG ali tretje osebe ali je v javnem interesu ali poteka pri izvajanju javne oblasti, imate pravico ugovarjati obdelavi svojih podatkov iz razlogov, ki izhajajo iz vašega posebnega položaja. V primeru ugovora vas prosimo, da nam sporočite razloge za nasprotovanje obdelavi podatkov.
Imate tudi pravico ugovora zoper obdelavo podatkov za namene neposrednega trženja. To velja tudi za oblikovanje profilov, če je povezano z neposrednim trženjem.

Kako lahko uveljavljate to pravico?
Za vaše vprašanje uporabit naš spletni obrazec na strani ONE.KBP pod glavno točko menija "Legal Policy > Exercise of rights of data subject" ali kontaktne podatke, navedene spodaj.

Če obdelava podatkov temelji na soglasju ali izpolnitvi pogodbe in če se izvaja tudi z uporabo orodij za avtomatizirano obdelavo, imate pravico, da svoje podatke prejmete v strukturirani, splošno sprejeti in strojno berljivi obliki ter jih posredujete drugemu obdelovalcu podatkov.

Kako lahko uveljavljate to pravico?
Za vaše vprašanje uporabit naš spletni obrazec na strani ONE.KBP pod glavno točko menija "Legal Policy > Exercise of rights of data subject" ali kontaktne podatke, navedene spodaj.

Če obdelava podatkov temelji na soglasju, imate pravico, da kadar koli brezplačno prekličete obdelavo podatkov v okviru soglasja z učinkom za naprej.

Kako lahko uveljavljate to pravico?
Za vaše vprašanje uporabit naš spletni obrazec na strani ONE.KBP pod glavno točko menija "Legal Policy > Exercise of rights of data subject" ali kontaktne podatke, navedene spodaj.

Imate tudi pravico pritožiti se pristojnemu nadzornemu organu, kot je npr. deželni pooblaščenec za varstvo osebnih podatkov Spodnje Saške, v zvezi z našo obdelavo vaših podatkov. Sicer pa uveljavljanje zahtevkov ureja civilno pravo.

Vaša kontakt: podpora za pravice prizadetega za zaposlene pri dobaviteljih in v partnerskih podjetjih

Poštni naslov         Tel.: Elektronski naslov:
Poštni naslov Volkswagen Group Services GmbH Ekipa za obveščanje Rothenfelder Straße 47 38440 Wolfsburg
NEMČIJA
Tel.: +49 (0) 5361-9-46290 Elektronski naslov: datenschutz@vwgroupsupply.com

Podpora za pravice prizadetega za zaposlene pri dobaviteljih in v partnerskih podjetjih je storitev, ki jo zagotavlja Volkswagen Group Services GmbH po naročilu Volkswagen AG.