Dalies svetainės vaizdas gali būti rodomas neteisingai. Taip gali atsitikti todėl, kad jūsų naršyklėje buvo išjungtas „Javascript“, jūsų interneto naršyklė nebuvo atnaujinta arba ji yra nesuderinama su mūsų svetaine. Įjunkite „Javascript“ arba pabandykite atidaryti tinklalapį naudodamiesi kita interneto naršykle, pvz., „Chrome“, „Firefox“ arba „Safari“. Be to, dėl šios problemos galite kreiptis į „Volkswagen“ klientų aptarnavimo tarnybą, duomenų apsaugos grupę.

Jei esate arba buvote ONE.KBP registruotos įmonės darbuotojas arba įmonės partnerės darbuotojas vienoje iš „Volkswagen AG“ padalinių, kitame puslapyje jus supažindinsime su jūsų teisėmis pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (BDAR) ir patarsime, kaip jomis galite pasinaudoti.

Jūs turite teisę iš mūsų gauti informaciją apie jūsų asmens duomenų tvarkymą.

Kaip galite pasinaudoti šia teise?
Jūsų paklausimui naudokite mūsų internetinę formą ONE.KBP adresu, pagrindiniame naršymo punkte "Legal Policy > Exercise of rights of data subject" arba apačioje pateiktus kontaktinius duomenis.

Jūs turite teisę reikalauti, kad mes ištaisytumėme jūsų neteisingus arba neišsamius asmens duomenis.

Kaip galite pasinaudoti šia teise?
Jūsų paklausimui naudokite mūsų internetinę formą ONE.KBP adresu, pagrindiniame naršymo punkte "Legal Policy > Exercise of rights of data subject" arba apačioje pateiktus kontaktinius duomenis.

Jūs turite teisę reikalauti ištrinti jūsų duomenis, jei susidaro BDAR 17 straipsnyje minimos sąlygos. Pagal šį straipsnį jūs, pavyzdžiui, galite reikalauti ištrinti duomenis, jei jie nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami. Be to, jūs galite reikalauti ištrinti duomenis, jei mes tvarkome jūsų duomenis remdamiesi jūsų sutikimu, o jūs atšaukiate šį sutikimą.

Kaip galite pasinaudoti šia teise?
Jūsų paklausimui naudokite mūsų internetinę formą ONE.KBP adresu, pagrindiniame naršymo punkte "Legal Policy > Exercise of rights of data subject" arba apačioje pateiktus kontaktinius duomenis.

Jūs turite teisę apriboti jūsų duomenų tvarkymą, jei susidaro BDAR 18 straipsnyje minimos sąlygos. Pavyzdžiui, jei jūs užginčijate savo duomenų tikslumą. Jūs galite reikalauti apriboti jūsų duomenų tvarkymą tokiam laikotarpiui, per kurį tikrinamas duomenų tikslumas.

Kaip galite pasinaudoti šia teise?
Jūsų paklausimui naudokite mūsų internetinę formą ONE.KBP adresu, pagrindiniame naršymo punkte "Legal Policy > Exercise of rights of data subject" arba apačioje pateiktus kontaktinius duomenis.

Jei duomenys tvarkomi remiantis teisėtu „Volkswagen AG“ ar trečiosios šalies interesu arba dėl viešojo intereso ar vykdant viešosios valdžios funkcijas, jūs turite teisę nesutikti su jūsų duomenų tvarkymu dėl priežasčių, susijusių su jūsų konkrečiu atveju. Jei nesutinkate, prašome informuoti mus apie priežastis, dėl kurių nesutinkate su duomenų tvarkymu.
Be to, jūs turite teisę nesutikti su duomenų tvarkymu tiesioginės rinkodaros tikslais. Ta pati nuostata taikoma profiliavimui, kiek jis susijęs su tiesiogine rinkodara.

Kaip galite pasinaudoti šia teise?
Jūsų paklausimui naudokite mūsų internetinę formą ONE.KBP adresu, pagrindiniame naršymo punkte "Legal Policy > Exercise of rights of data subject" arba apačioje pateiktus kontaktinius duomenis.

Jeigu duomenys tvarkomi remiantis sutikimu ar siekiant vykdyti sutartį, be to, jie tvarkomi automatizuotomis priemonėmis, jūs turite teisę gauti savo duomenis susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu ir persiųsti tuos duomenis kitam duomenų tvarkytojui

Kaip galite pasinaudoti šia teise?
Jūsų paklausimui naudokite mūsų internetinę formą ONE.KBP adresu, pagrindiniame naršymo punkte "Legal Policy > Exercise of rights of data subject" arba apačioje pateiktus kontaktinius duomenis.

Jeigu duomenų tvarkymas pagrįstas sutikimu, jūs turite teisę bet kuriuo metu nemokamai atšaukti sutikimą dėl duomenų tvarkymo, atšaukimui įsigaliojant nuo atšaukimo laiko.

Kaip galite pasinaudoti šia teise?
Jūsų paklausimui naudokite mūsų internetinę formą ONE.KBP adresu, pagrindiniame naršymo punkte "Legal Policy > Exercise of rights of data subject" arba apačioje pateiktus kontaktinius duomenis.

Be to, jūs turite teisę pateikti skundą priežiūros institucijai (pvz., Žemutinės Saksonijos duomenų apsaugos pareigūnui) dėl mūsų atliekamo jūsų duomenų tvarkymo. Taip pat galite reikšti reikalavimus pagal civilinio proceso teiseną.

Jūsų kontaktinis asmuo: „Betroffenenrechtestelle für Lieferanten und Partnerfirmenmitarbeiter“

Pašto adresas:         Tel.: El. paštas:
Pašto adresas: Volkswagen Group Services GmbH Auskunftsteam Rothenfelder Straße 47 38440 Wolfsburg
VOKIETIJA
Tel.: +49 (0) 5361-9-46290 El. paštas: datenschutz@vwgroupsupply.com

Duomenų subjekto teisių biuras, skirtas tiekėjų ir įmonių partnerių darbuotojams, yra „Volkswagen Group Services GmbH“ teikiama paslauga, teikiama „Volkswagen AG“ užsakymu.