Части от уебстраницата може да не се изобразяват правилно. Това може да се дължи на факта, че в браузъра Ви Javascript е дезактивиран или интернет браузърът Ви вече не е актуален или не е съвместим с нашата страница. Моля, активирайте Javascript или опитайте да отворите страницата с друг интернет браузър, напр. Chrome, Firefox или Safari. Може да се обърнете също така и към нашия отдел за обслужване на клиенти на Volkswagen – Екип „Защита на данните“.

Ако сте служител на регистрирано в ONE.KBP предприятие или работите като служител на партньорска фирма в една от сферите на дейност на Volkswagen AG или преди това сте работили, на следващата страница може да се информирате какви са Вашите права съгласно ОРЗД и как може да ги упражните.

Имате право да получавате от нас информация относно обработването на Вашите лични данни.

Как можете да упражните това право?
За Вашето запитване, моля, използвайте нашия уеб формуляр на интернет страницата ONE.KBP под основната точка "Legal Policy > Exercise of rights of data subject" или посочените по-долу данни а контактз.

Имате право да изискате от нас корекция на засягащи Ви неправилни или непълни лични данни.

Как можете да упражните това право?
За Вашето запитване, моля, използвайте нашия уеб формуляр на интернет страницата ONE.KBP под основната точка "Legal Policy > Exercise of rights of data subject" или посочените по-долу данни а контактз.

При наличието на условията, посочени в чл. 17 от ОРЗД, имате право да поискате изтриването на Вашите данни. Може например да поискате изтриването на Вашите данни, ако същите вече не са необходими за целите, за които са били събрани. Може също така да поискате изтриване, ако обработваме данните Ви въз основа на Вашето съгласие и Вие оттеглите това съгласие.

Как можете да упражните това право?
За Вашето запитване, моля, използвайте нашия уеб формуляр на интернет страницата ONE.KBP под основната точка "Legal Policy > Exercise of rights of data subject" или посочените по-долу данни а контактз.

Имате право да изискате ограничаване на обработването на Вашите данни, ако са налице условията, посочени в чл. 18 от ОРЗД. Такъв например е случаят, когато оспорвате точността на Вашите данни. Тогава може да изискате ограничаване на обработката за периода, през който се извършва проверката на точността на данните.

Как можете да упражните това право?
За Вашето запитване, моля, използвайте нашия уеб формуляр на интернет страницата ONE.KBP под основната точка "Legal Policy > Exercise of rights of data subject" или посочените по-долу данни а контактз.

Ако обработката се извършва въз основа на оправдан интерес на Volkswagen AG или на трета страна, или е от обществен интерес или се извършва при упражняване на публична власт, Вие имате право да откажете обработката на Вашите данни поради причини, породени от Вашата особена ситуация. В случай на възражение Ви молим да ни съобщите Вашите основания, поради които възразявате срещу обработването на данните.
Също така имате правото да възразите срещу обработването на данни за целите на директния маркетинг. Това важи и за „профилирането“, доколкото е свързано с директен маркетинг.

Как можете да упражните това право?
За Вашето запитване, моля, използвайте нашия уеб формуляр на интернет страницата ONE.KBP под основната точка "Legal Policy > Exercise of rights of data subject" или посочените по-долу данни а контактз.

Ако обработването на данните се основава на съгласие или изпълнение на договор и освен това се извършва с помощта на автоматизирана обработка, имате право да получите данните си в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и да ги предадете на друг обработващ данни.

Как можете да упражните това право?
За Вашето запитване, моля, използвайте нашия уеб формуляр на интернет страницата ONE.KBP под основната точка "Legal Policy > Exercise of rights of data subject" или посочените по-долу данни а контактз.

Ако обработването на данните се основава на съгласие, имате право безплатно и по всяко време с действие занапред да оттеглите съгласието си за обработването на данни.

Как можете да упражните това право?
За Вашето запитване, моля, използвайте нашия уеб формуляр на интернет страницата ONE.KBP под основната точка "Legal Policy > Exercise of rights of data subject" или посочените по-долу данни а контактз.

Също така имате право да подавате жалби до надзорен орган (напр. до комисаря по защита на личните данни за Долна Саксония) във връзка с обработването на Вашите данни от наша страна. Вие може да предявите претенциите си по пътя на гражданското право.

Към кого може да се обърнете: Комисия за правата на засегнати лица за служителите на доставчици и фирми партньори (Betroffenenrechtestelle für Lieferanten- und Partnerfirmenmitarbeiter)

Пощенски адрес         Тел.: Имейл:
Пощенски адрес Volkswagen Group Services GmbH Информационен екип Rothenfelder Straße 47 38440 Wolfsburg
ГЕРМАНИЯ
Тел.: +49 (0) 5361-9-46290 Имейл: datenschutz@vwgroupsupply.com

Комисията за права на засегнати лица – служители на доставчици и партньорски фирми е услуга на Volkswagen Group Services GmbH, възложена от Volkswagen AG.