Dele af hjemmesiden kan muligvis ikke vises korrekt. Dette kan skyldes, at Javascript er blevet deaktiveret i din browser, eller at din internetbrowser ikke længere er opdateret eller ikke kompatibel med vores side. Aktivér venligst Javascript, eller prøv at få adgang til siden med en anden internetbrowser, fx Chrome, Firefox eller Safari. Alternativt kan du kontakte vores Volkswagen kundeservice - databeskyttelsesteamet.

Hvis du er ansat hos en flåde- eller storkunde hos Volkswagen AG og er registreret hos os som en del af dette forretningsforhold, kan du bruge den følgende side til at finde ud af, hvordan du kan udøve dine rettigheder i henhold til GDPR over for Volkswagen AG.

Du har ret til at modtage oplysninger om behandlingen af dine personoplysninger fra os.

Hvordan fremsætter du en anmodning?

Alt efter rettigheder har du forskellige muligheder for at fremsætte en anmodning til Volkswagen AG. Brug venligst webformularen til at anmode om oplysninger.

Hvordan foregår identifikation og legitimering?

Så snart din anmodning er modtaget, vil vi forsøge at identificere dig ved hjælp af vores systemer. Hvis dette ikke umiddelbart er muligt, vil du modtage en anmodning om legitimation fra os. Muligheden for identifikation er tilgængelig for dig i 4 uger og leveres af vores partner Deutsche Posts PostIdent-tjeneste. Yderligere oplysninger under:

Hvis du har fremsat en anmodning om køretøjsdata, kræves legitimation. For at gøre dette skal du stille de relevante dokumenter, såsom bilens stelnummer (VIN) og bevis for ejerskab, til vores disposition, når du indsender din anmodning.

Hvor lang tid tager behandlingen af din anmodning?

Behandlingstiden for en anmodning er mindst én og højst tre måneder efter modtagelsen.

Hvordan foregår din tilbagemelding?

Efter din anmodning er blevet behandlet, vil du modtage et svar digitalt eller med posten.

Du har ret til at forlange berigtigelse af ukorrekte og/eller ufuldstændige personoplysninger, der vedrører dig, af os.

Dette kan fx være forkerte oplysninger i dine stamdata, og for disse skal du ved en berigtigelse som hovedregel ikke fremlægge yderligere beviser.

Skulle du ønske at skifte navn, fx fordi du er blevet gift, kræves dokumenter for at bevise denne ændring.

Hvordan kan du udøve denne ret?
Brug venligst vores webformular eller nedenstående kontaktdata til din anmodning.

Du har, hvis de i art. 17 i GDPR nævnte forudsætninger foreligger, ret til at forlange sletning af dine data. I henhold hertil kan du eksempelvis forlange sletning af dine data, såfremt de formål, til hvilke de er blevet indsamlet, ikke længere er nødvendige. Endvidere kan du forlange sletning, hvis vi behandler dine data på baggrund af dit samtykke, og du tilbagekalder dette samtykke.

Vi anbefaler, at du først fremsætter en anmodning om at udnytte din ret til sletning, efter at du har fået oplysninger om dine personoplysninger. I dette tilfælde bedes du kontakte os med anmodningen om sletning inkl. dit krav og anmodnings-ID'et fra den tidligere anmodning om oplysninger.

Hvis du ikke har anmodet om oplysninger på forhånd, bedes du venligst beskrive din anmodning om sletning, om muligt den specifikke behandling, med angivelse af dine data (min.: fornavn, efternavn, adresse, fødselsdato) til os.

Hvordan kan du udøve denne ret?
Brug venligst vores webformular eller nedenstående kontaktdata til din anmodning.

Du har ret til at forlange en begrænsning af behandlingen af dine data, hvis forudsætningerne i art. 18 i GDPR foreligger. Det er eksempelvis tilfældet, hvis du bestrider rigtigheden af dine data. For den periode hvor dataenes rigtighed kontrolleres, kan du så forlange en begrænsning af behandlingen.

Hvordan kan du udøve denne ret?
Brug venligst vores webformular eller nedenstående kontaktdata til din anmodning.

Hvis behandlingen er baseret på en berettiget interesse fra Volkswagen AG eller en tredjepart eller er i offentlighedens interesse eller finder sted under udøvelse af offentlig myndighed, har du ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine data af årsager, der opstår som følge af din særlige situation. I tilfælde af en indsigelse beder vi dig om at meddele os dine grunde til at gøre indsigelse mod databehandlingen.
Derudover har du ret til at gøre indsigelse mod databehandling, der bliver brugt med henblik på direkte markedsføring. Dette gælder også for profilering, for så vidt som den er relateret til direkte markedsføring.

Hvordan kan du udøve denne ret?
Brug venligst vores webformular eller nedenstående kontaktdata til din anmodning.

Hvis databehandlingen sker på baggrund af et samtykke eller en kontraktmæssig aftale, og den endvidere foretages i form af en automatiseret behandling, har du i henhold til art. 20 i GDPR ret til at modtage dine data i et struktureret, gængs og maskinelt læsbart format og at overdrage disse til en anden databehandler.

Hvordan kan du udøve denne ret?
Brug venligst vores webformular eller nedenstående kontaktdata til din anmodning.

Hvis databehandlingen sker på baggrund af et samtykke, har du ret til at tilbagekalde databehandlingen i henhold til et samtykke med virkning for fremtiden, til enhver tid og uden omkostninger.

Hvordan kan du udøve denne ret?
Brug venligst vores webformular eller nedenstående kontaktdata til din anmodning.

Du har endvidere ret til at klage over vores behandling af dine data til en tilsynsmyndighed (fx til Landesbeauftragter für den Datenschutz Niedersachsen). Derudover kan du gøre krav gældende ad civilrettens vej.

Din kontaktperson: Volkswagen Kundeservice - Databeskyttelsesteamet

Postadresse:         Tlf.:   Tlf. int.: E-mail:
Postadresse: Volkswagen AG Databeskyttelsesteamet Berliner Ring 2 38440 Wolfsburg 
TYSKLAND
Tlf.: +49 (0) 5361-9-15010 +49 (0) 800-8932836724889 (0800-VWDATENSCHUTZ) Tlf. int.: 00800-8932836724889 (00800-VWDATENSCHUTZ) E-mail: privacy@volkswagen.de