Deli spletnega mesta morda ne bodo pravilno prikazani. Vzrok za to bi lahko bil v tem, ker imate v internetnem brskalniku deaktiviran JavaScript ali pa vaš internetni brskalnik ni posodobljen ali je nezdružljiv z našo spletno stranjo. Aktivirajte JavaScript ali poskusite odpreti stran z drugim internetnim brskalnikom, kot je npr. Chrome, Firefox ali Safari. Druga možnost je, da svoj zahtevek naslovite na podporo strankam Volkswagen – ekipa za varstvo podatkov.

Vsi podatki na spletnem mestu Volkswagen AG so bili skrbno preverjeni. Volkswagen AG si po svojih najboljših močeh prizadeva zagotoviti, da je vsebina na tem spletnem mestu posodobljena in vsebinsko pravilna. Vendar ne moremo prevzeti nobene odgovornosti za popolnost, pravilnost, ažurnost in stalno razpoložljivost spletnega mesta. Če je na spletnem mestu Volkswagen AG podan nasvet ali priporočilo, Volkswagen AG ni dolžan povrniti škode, ki bi nastala zaradi upoštevanja nasvetov ali priporočil, ne glede na odgovornost, ki izhaja iz pogodbenega razmerja, škodnega dejanja ali katere koli druge zakonske določbe.

Volkswagen AG lahko po lastni presoji kadar koli in brez predhodnega obvestila spremeni ponudbe na svojem spletnem mestu ali prekine njegovo delovanje. V nobenem primeru ni treba, da se vsebina tega spletnega mesta ves čas posodablja.

Volkswagen AG ne prevzema nobene odgovornosti za vsebino in dostopnost spletnih mest tretjih oseb, ki so dostopne prek zunanjih povezav. Volkswagen AG se izrecno distancira od vseh vsebin, ki bi lahko bile sporne po kazenskem pravu ali z vidika odgovornosti, ali ki nasprotujejo sprejetim moralnim načelom.

Volkswagen AG ne odgovarja za vsebino spletnih mest tretjih oseb. Za vse odškodninske zahtevke in povračilo stroškov zaradi neizpolnitve obveznosti v smislu ponudb na lastnem spletnem mestu je Volkswagen AG odgovoren v primeru blage kršitve bistvenih pogodbenih obveznosti, pri čemer je odgovornost omejena na tipično in predvidljivo škodo. Sicer pa je izključena odgovornost za majhno malomarnost v smislu neizpolnjevanja obveznosti. Zgoraj navedena omejitev odgovornosti ne velja za objektivno odgovornost in škodo, ki je posledica kakršne koli kršitve zoper življenje, telo ali zdravje ali ni skladna z zakonom o odgovornosti za proizvode.

Med uporabo spletnih mest Volkswagen AG je treba upoštevati avtorske pravice, pravice do imena in pravo blagovnih znamk ter druge sorodne pravice Volkswagen AG in tretjih oseb. Slike, glasba in blagovne znamke, kot sta »Volkswagen« in »Golf«, ki jih predstavlja Volkswagen AG, so prav tako zaščitene. Dostop do spletnih mest Volkswagen AG sam po sebi ne daje dovoljenja ali drugih pravic uporabe. Prepovedana je kakršna koli nepravilna uporaba spletnih mest Volkswagen AG, zlasti ni dovoljeno

  • zaobiti varnostnih ukrepov,
  • uporabljati opreme ali izvajati aplikacij, ki bi lahko poškodovale opremo ali povzročile okvaro delovanja, zlasti zaradi sprememb fizične ali logične strukture strežnika ali omrežja Volkswagen AG ali drugih omrežij,
  • vključiti spletna mesta Volkswagen AG ali njihovega dela v druga spletna okolja, ali zasebna ali komercialna, niti jih uporabljati v komercialne namene.

Volkswagen niti ni pripravljen niti dolžan sodelovati v postopku za reševanja sporov pred organom za sklepanje poravnav s potrošniki.

Wolfsburg, junij 2017