Niektóre części strony internetowej mogą nie wyświetlać się prawidłowo. Przyczyną może być dezaktywacja skryptu JavaScript w przeglądarce, nieaktualna przeglądarka internetowa lub jej Niektóre części strony internetowej mogą nie wyświetlać się prawidłowo. Przyczyną może być dezaktywacja skryptu JavaScript w przeglądarce, nieaktualna przeglądarka internetowa lub jej niekompatybilność z naszą stroną internetową. Proszę aktywować JavaScript lub spróbować użyć innej przeglądarki internetowej, np. Chrome, Firefox lub Safari. Ewentualnie proszę zwrócić się ze swoją sprawą do następującej jednostki: Zespół ds. Ochrony Danych w Serwisie Klienta Volkswagen. 

Wszelkie dane zawarte na stronach Volkswagen AG są starannie sprawdzane. Firma Volkswagen AG dokłada wszelkich starań, aby oferta na tych stronach internetowych była aktualna i prawidłowa pod względem treści. Nie może jednak zagwarantować kompletności, prawidłowości, aktualności oraz stałej dostępności stron internetowych. Jeśli na stronach Volkswagen AG udzielono rady lub zalecenia, firma Volkswagen AG nie jest, mimo odpowiedzialności wynikającej ze stosunku umownego, zabronionego działania lub innego postanowienia ustawowego, zobowiązana do rekompensaty szkody wynikłej z przestrzegania tej rady lub zalecenia.

Firma Volkswagen AG może w dowolnym momencie, wedle własnego uznania, zmieniać bez zapowiedzi oferty na stronach internetowych lub je wstrzymywać. Nie jest ona zobowiązana do aktualizacji treści stron internetowych.

Volkswagen AG nie ponosi odpowiedzialności za treści i dostępność stron internetowych firm trzecich, które są dostępne za pomocą zewnętrznych łączy. Volkswagen AG wyraźnie dystansuje się od wszystkich treści, które mogą być istotne pod względem odpowiedzialności cywilnej oraz karnej lub stanowią naruszenie dobrych obyczajów.

Firma Volkswagen AG nie ponosi odpowiedzialności za treść stron internetowych osób trzecich. W przypadku roszczeń o rekompensatę szkód i zwrot wydatków z uwagi na naruszenie obowiązków na podstawie oferty na własnych stronach internetowych Volkswagen AG ponosi odpowiedzialność w przypadku wynikającego z lekkiego zaniedbania naruszenia istotnych obowiązków umownych, przy czym odpowiedzialność jest ograniczona do szkód typowych i przewidywalnych. W pozostałych przypadkach odpowiedzialność za naruszenia obowiązków wynikających z lekkiego zaniedbania jest wyłączona. Wspomniane wcześniej ograniczenie odpowiedzialności nie obowiązuje w przypadku odpowiedzialności cywilnej w razie zagrożenia oraz szkód związanych z uszczerbkiem na ciele i zdrowiu lub utratą życia czy też zgodnie z ustawą o odpowiedzialności za produkty wadliwe.

Podczas korzystania ze stron internetowych Volkswagen AG należy przestrzegać praw autorskich, praw do nazwy, praw do marki oraz pozostałych praw ochronnych Volkswagen AG i osób trzecich. Objęte ochroną są przede wszystkim prezentowane przez Volkswagen AG zdjęcia, muzyka i marki, takie jak „Volkswagen” i „Golf”. Wywoływanie stron internetowych Volkswagen AG nie powoduje przyznania licencji ani innego prawa użytkowania. Użytkownik jest zobowiązany do zaniechania korzystania ze stron Volkswagen AG stanowiących nadużycie, w szczególności zabronione jest

  • omijanie mechanizmów bezpieczeństwa
  • wykorzystywać żadnych mechanizmów ani żadnych aplikacji, które mogą powodować uszkodzenie mechanizmów lub awarię, w szczególności przez zmiany fizycznej lub logicznej struktury serwerów, lub sieci Volkswagen AG bądź innych sieci.
  • integrować stron Volkswagen AG lub ich części z innymi, zarówno prywatnymi jak i komercyjnymi ofertami internetowymi bądź korzystać z platformy do celów komercyjnych.

Firma Volkswagen nie jest skłonna ani zobowiązana do uczestnictwa w procedurach rozstrzygania sporów międzynarodowych przed konsumenckimi jednostkami mediacyjnymi.

Wolfsburg, czerwiec 2017 r.