Niektóre części strony internetowej mogą nie wyświetlać się prawidłowo. Przyczyną może być dezaktywacja skryptu JavaScript w przeglądarce, nieaktualna przeglądarka internetowa lub jej Niektóre części strony internetowej mogą nie wyświetlać się prawidłowo. Przyczyną może być dezaktywacja skryptu JavaScript w przeglądarce, nieaktualna przeglądarka internetowa lub jej niekompatybilność z naszą stroną internetową. Proszę aktywować JavaScript lub spróbować użyć innej przeglądarki internetowej, np. Chrome, Firefox lub Safari. Ewentualnie proszę zwrócić się ze swoją sprawą do następującej jednostki: Zespół ds. Ochrony Danych w Serwisie Klienta Volkswagen. 

1. Treści i dostępność

Operatorem niniejszych stron internetowych jest spółka Volkswagen AG, Berliner Ring 2, 38440 Wolfsburg, wpisana do rejestru handlowego prowadzonego przez niemiecki Sąd Rejonowy w Brunszwiku pod numerem HRB 100484 (Volkswagen AG) i/lub partnerzy Volkswagen AG, którzy zostali wymienieni w stopce redakcyjnej lub identyfikacji oferenta w określonym obszarze stron internetowych (np. na podstronach).

Wszelkie treści zawarte na stronach Volkswagen AG zostały starannie sprawdzone. Firma Volkswagen AG dokłada wszelkich starań, aby treści na stronach internetowych Volkswagen AG były aktualne i prawidłowe pod względem merytorycznym. Nie może jednak zagwarantować kompletności, prawidłowości, aktualności oraz stałej dostępności stron internetowych.

Firma Volkswagen AG nie ponosi odpowiedzialności za treści i dostępność stron internetowych osób trzecich, które są dostępne za pomocą zewnętrznych łączy. Firma Volkswagen AG nie ponosi także odpowiedzialności za treści i dostępność wydzielonych obszarów stron internetowych (np. podstrony), których operatorami są partnerzy Volkswagen AG. Firma Volkswagen AG wyraźnie dystansuje się od wszystkich treści, które mogą mieć znaczenie pod względem odpowiedzialności cywilnej oraz karnej lub stanowią naruszenie dobrych obyczajów.

2. Prawa ochronne treści na stronach internetowych

Podczas korzystania ze stron internetowych Volkswagen AG należy przestrzegać praw autorskich, praw wynikających z nazw, znaków towarowych oraz pozostałych praw ochronnych Volkswagen AG oraz stron trzecich. Objęte ochroną są między innymi prezentowane przez Volkswagen AG zdjęcia, muzyka i marki. Wywoływanie stron internetowych Volkswagen AG nie powoduje przyznania licencji ani innego prawa użytkowania.

3. Niewłaściwe korzystanie ze stron internetowych

Użytkownik jest zobowiązany do zaniechania korzystania ze stron Volkswagen AG stanowiącego nadużycie, w szczególności zabronione jest obchodzenie środków bezpieczeństwa. Ponadto nie wolno stosować żadnych mechanizmów ani aplikacji, które mogą powodować uszkodzenie lub awarię mechanizmów Volkswagen AG, w szczególności przez zmiany fizycznej lub logicznej struktury serwerów lub sieci Volkswagen AG bądź innych sieci. Komercyjne, systematyczne korzystanie ze stron internetowych firmy Volkswagen AG bez zgody Volkswagen AG jest niedozwolone.

4. Usługi

Strony internetowe przekierowują do dalszych treści i usług Volkswagen AGlub partnerów Volkswagen AG („Usługi”). Należy przestrzegać ew. obowiązujących dla danych usług warunków korzystania.

5. Wykluczenie odpowiedzialności za rady lub zalecenia

Jeśli na stronach internetowych Volkswagen AG udzielono rady lub zalecenia, firma Volkswagen AG nie jest – bez uszczerbku dla odpowiedzialności wynikającej ze stosunku umownego, zabronionego działania lub innego przepisu ustawowego – zobowiązana do rekompensaty szkody wynikłej z postępowania zgodnie z tą radą lub zaleceniem.

6. Rozstrzyganie sporów

Volkswagen nie ma obowiązku i nie zgłasza gotowości do uczestnictwa w trybie rozstrzygania sporów przed konsumenckimi jednostkami mediacyjnymi.


Wolfsburg, grudzień 2023 r.