Iespējams, tīmekļa vietnes daļas nevarēs attēlot pareizi. Tas var būt tāpēc, ka jūsu pārlūkprogrammā ir atspējots JavaScript vai jūsu tīmekļa pārlūks ir novecojis vai nav saderīgs ar mūsu vietni. Lūdzu, aktivizējiet JavaScript vai mēģiniet lapai piekļūt, izmantojot citu tīmekļa pārlūku, piem., Chrome, Firefox vai Safari. Alternatīvi, lūdzu, vērsieties ar savu pieprasījumu Volkswagen klientu apkalpošanas centrā pie datu aizsardzības komandas.

Visa Volkswagen AG tīmekļa vietnēs minētā informācija ir rūpīgi pārbaudīta. Volkswagen AG rūpējas par to, ka piedāvājums šajās tīmekļa vietnēs tiek attēlots pareizi un tā saturs ir atjaunināts. Taču nav iespējams uzņemties atbildību par tīmekļa vietņu informācijas pilnīgumu, precizitāti, aktualitāti un nepārtrauktu pieejamību. Ja portālā „Volkswagen AG” tiek sniegts padoms vai ieteikums, tad uz Volkswagen AG nevar attiecināt atbildību par līgumsaistībām, neatļautu rīcību vai līdzīgiem nosacījumiem, lai atlīdzinātu padoma vai ieteikuma ievērošanas rezultātā radušos zaudējumus.

Volkswagen AG var pēc saviem ieskatiem un katrā laikā mainīt tās tīmekļa vietņu piedāvājumus vai pārtraukt to darbību. Nav pienākuma pastāvīgi atjaunināt šo tīmekļa vietņu saturu.

Tāpēc Volkswagen AG neuzņemas atbildību par trešo pušu tīmekļa vietņu saturu un pieejamību, kurās var nokļūt, izmantojot ārējās saites. Volkswagen AG nepārprotami norobežojas no satura, uz kuru varētu tikt attiecinātas krimināltiesiskas vai tiesiskās atbildības sekas, vai kas neatbilst vispārpieņemtajiem morāles principiem.

Volkswagen AG neuzņemas atbildību par trešo pušu tīmekļa vietņu saturu. Volkswagen AG uzņemas atbildību gadījumos, kad līgumā noteiktās būtiskas saistības pārkāptas nevērības dēļ; turklāt atbildības apjoms ir ierobežots līdz tipiskiem un paredzamiem zaudējumiem saistībā ar visām prasībām par zaudējumu vai izdevumu kompensāciju saistošas pienākuma neizpildes gadījumos attiecībā uz piedāvājumiem tās tīmekļa vietnēs. Citos gadījumos atbildība par nevērīgu pienākumu neizpildi ir izslēgta. Šis atbildības ierobežojums nav spēkā pastiprinātas atbildības gadījumos un par zaudējumiem, kas radušies dzīvības, ķermeņa vai veselības apdraudējuma dēļ, vai saskaņā ar Preču drošuma likumu.

Lietojot Volkswagen AG tīmekļa vietnes, ir jāievēro autortiesības, nosaukuma preču zīmju tiesības, kā arī citas Volkswagen AG blakustiesības un trešo pušu tiesības. Ar autortiesībām ir aizsargāti arī Volkswagen AG prezentētie attēli, mūzika un zīmoli, piemēram, “Volkswagen” un “Golf”. Iespēja atvērt Volkswagen AG tīmekļa vietnes nenodrošina licences vai cita veida lietošanas tiesības. Jāizvairās no visa veida neatbilstošas Volkswagen AG tīmekļa vietnes izmantošanas, īpaši ir aizliegts

  • apiet drošības līdzekļus,
  • nedrīkst izmantot aprīkojumu vai aktivizēt lietotnes, kas varētu radīt aprīkojuma bojājumus vai funkciju atteici; it īpaši, veicot izmaiņas serveru vai Volkswagen AG tīkla, vai citu tīklu fiziskajā vai loģiskajā struktūrā;
  • Volkswagen AG tīmekļa vietnes vai to daļas nedrīkst integrēt citās tīmekļa vietnēs – nedz privātās, nedz arī komerciālās, vai arī izmantot komerciāliem mērķiem.

Volkswagen nevēlas un tai nav pienākuma piedalīties patērētāju šķīrējtiesas strīdu izšķiršanas procedūrās.

Volfsburga (Wolfsburg), 2017. gada jūnijs