Dalies svetainės vaizdas gali būti rodomas neteisingai. Taip gali atsitikti todėl, kad jūsų naršyklėje buvo išjungtas „Javascript“, jūsų interneto naršyklė nebuvo atnaujinta arba ji yra nesuderinama su mūsų svetaine. Įjunkite „Javascript“ arba pabandykite atidaryti tinklalapį naudodamiesi kita interneto naršykle, pvz., „Chrome“, „Firefox“ arba „Safari“. Be to, dėl šios problemos galite kreiptis į „Volkswagen“ klientų aptarnavimo tarnybą, duomenų apsaugos grupę.

Visi duomenys „Volkswagen AG“ interneto svetainėse buvo kruopščiai patikrinti. „Volkswagen AG“ stengiasi šiose interneto svetainėse pateikti naujausią ir teisingą informaciją. Tačiau negalima suteikti garantijos, kad interneto svetainėse pateikiama informacija bus išsami, tiksli, nauja ir nuolat pasiekiama. Jei „Volkswagen AG“ interneto svetainėse pateikiamas patarimas ar rekomendacija, „Volkswagen AG“ neprivalo atlyginti žalos, atsiradusios dėl patarimo ar rekomendacijos laikymosi, nepažeidžiant jos atsakomybės, kylančios iš sutartinių santykių, delikto ar kitos teisės nuostatos.

„Volkswagen AG“ gali savo nuožiūra bet kuriuo metu ir be išankstinio įspėjimo keisti pasiūlymus savo interneto svetainėse arba nutraukti jų veikimą. Nėra įsipareigojimo nuolat atnaujinti šių interneto svetainių turinį.

„Volkswagen AG“ neatsako už trečiųjų šalių interneto svetainių, į kurias galima patekti per nuorodas, turinį arba prieinamumą. „Volkswagen AG“ aiškiai atsiriboja nuo bet kokio turinio, už kurį gali būti taikoma baudžiamoji ar civilinė atsakomybė arba kuris prieštarauja moralės normoms.

„Volkswagen AG“ neatsako už trečiųjų šalių interneto svetainių turinį. „Volkswagen AG“ prisiima atsakomybę už visus reikalavimus atlyginti žalą ir išlaidas, susijusias su pažeidimu, padarytu remiantis pasiūlymais interneto svetainėse, esant nežymiam sutartinių įsipareigojimų pažeidimui dėl neatsargumo, tačiau atsakomybė apsiriboja tipine ir numatoma žala. Priešingu atveju atsakomybė už pareigų pažeidimą dėl neatsargumo yra atmetama. Aukščiau nurodytas atsakomybės apribojimas netaikomas atsakomybei be kaltės ir žalai, atsiradusiai dėl sužalojimo gyvybei, kūnui ar sveikatai, arba pagal atsakomybės už gaminį įstatymą.

Naudojantis „Volkswagen AG“ interneto svetainėmis, reikia atsižvelgti į autorių teises, vardo ir prekių ženklų teises bei kitas „Volkswagen AG“ nuosavybės teises ir trečiųjų šalių teises. Taip pat saugomos „Volkswagen AG“ pateiktos nuotraukos, muzika ir prekių ženklai, pavyzdžiui, „Volkswagen“ ir „Golf“. Galimybė atidaryti „Volkswagen AG“ interneto svetaines nesuteikia jokios licencijos ar kitokios naudojimosi teisės. Draudžiama netinkamai naudotis „Volkswagen AG“ interneto svetainėmis, pirmiausia yra draudžiama

  • apeiti saugos priemones,
  • naudoti priemones ar vykdyti programas, kurios galėtų sugadinti įrenginius arba sukelti funkcinių sutrikimų, ypač dėl serverių ar „Volkswagen AG“ tinklo ar kitų tinklų fizinės ar loginės struktūros pakeitimų,
  • „Volkswagen AG“ interneto svetaines arba jų dalis integruoti arba naudoti komercinėms reikmėms kitose privačiose ar komercinėse interneto svetainėse.

„Volkswagen“ nėra pasiruošusi ir neprivalo dalyvauti ginčų sprendimo procedūroje vartotojų ginčų arbitražo institucijoje.

Volfsburgas, 2017 m. birželis