Dijelovi internetske stranice možda se neće ispravno prikazati. To može biti zato što je Javascript deaktiviran u vašem pregledniku ili vaš internetski preglednik više nije ažuran ili nije kompatibilan s našim stranicama. Aktivirajte Javascript ili pokušajte pristupiti stranici s drugim internetskim preglednikom, npr. Chrome, Firefox ili Safari. Alternativno se sa svojim zahtjevom obratite Volkswagen službi za korisnike - timu za zaštitu podataka.

Svi podaci na internetskim stranicama društva Volkswagen AG pažljivo su provjereni. Društvo Volkswagen AG trudi se održavati ponudu na tim internetskim stranicama aktualnom i sadržajno je točno predstaviti. Ipak, ne možemo preuzeti odgovornost za potpunost, točnost, ažurnost i stalnu dostupnost internetskih stranica. Ako se na internetskim stranicama društva Volkswagen AG daje savjet ili preporuka, društvo Volkswagen AG nije dužno preuzeti odgovornost proizašlu iz nekog ugovora, nedopuštene radnje ili druge zakonske odredbe, za nadoknadu štete nastale zbog postupanja po savjetu ili preporuci.

Društvo Volkswagen AG prema vlastitoj procjeni u svakom trenutku može bez najave promijeniti svoje internetske stranice ili zaustaviti njihov rad. Ne postoji obveza neprestanog ažuriranja sadržaja internetskih stranica.

Društvo Volkswagen AG ne preuzima odgovornost za sadržaje i dostupnost internetskih stranica trećih strana kojima se može pristupiti putem vanjskih poveznica. Društvo Volkswagen AG izričito se ograđuje od svih sadržaja koji bi mogli biti relevantni prema kaznenom zakonu ili podliježu preuzimanju odgovornosti ili koje nisu u skladu s običajnim pravom.

Društvo Volkswagen AG ne preuzima odgovornost za sadržaj internetskih stranica trećih strana. Društvo Volkswagen AG odgovorno je za sve zahtjeve za naknadu štete i nadoknadu troškova zbog povrede obveze na temelju ponuda na vlastitim internetskim stranicama u slučaju kršenja bitnih ugovornih obveza zbog nemara, pri čemu je odgovornost ograničena na uobičajenu i predvidivu štetu. Osim toga isključena je odgovornost za kršenja obveza zbog nemara. Ovo ograničenje od odgovornosti ne vrijedi u slučaju stroge odgovornosti ili za štete zbog povrede života, tijela ili zdravlja ili prema zakonu o odgovornosti za proizvode.

Pri upotrebi internetskih stranica društva Volkswagen AG potrebno je obratiti pozornost na autorska prava, pravo na naziv i prava marke te ostala zaštitna prava društva Volkswagen AG i trećih strana. Zaštićene su, između ostaloga, fotografije, glazba i marke poput „Volkswagen” i „Golf” koje predstavlja društvo Volkswagen AG. Mogućnošću otvaranja internetskih stranica društva Volkswagen AG ne daje se licenca ili drugo pravo korištenja. Svaka zlouporaba internetskih stranica Volkswagen AG zabranjena je,

  • napose je zabranjeno nepoštivanje sigurnosnih mjera,
  • ne smiju se upotrebljavati ni pokretati sustavi ili aplikacije koji bi mogli dovesti do oštećenja ili ugrožavanja funkcionalnosti sustava, osobito promjenom fizikalne ili logičke strukture poslužitelja ili mreže društva Volkswagen AG ili drugih mreža,
  • internetske stranice društva Volkswagen AG ili dio njih ne smije se integrirati niti komercijalno upotrebljavati u drugim reklamnim ponudama, privatnim ni komercijalnim.

Društvo Volkswagen nije spremno niti dužno sudjelovati u postupku rješavanja spora pri subjektu za rješavanje potrošačkih sporova.

Wolfsburg, lipanj 2017.