Veebilehe osad ei pruugi olla õigesti kuvatud. See võib olla tingitud sellest, et Javascript on Teie veebilehitsejas inaktiveeritud või Teie veebilehitseja ei ole enam ajakohane või ei ühildu meie veebilehega. Palun aktiveerige Javascript või proovige lehte külastada mõne muu interneti veebilehitsejaga, nt Chrome, Firefox või Safari. Teise võimalusena võtke oma juhtumi osas ühendust Volkswageni andmekaitsega tegeleva klienditeeninduse meeskonnaga.

Kõiki Volkswagen AG veebilehtedel olevaid andmeid on põhjalikult kontrollitud. Volkswagen AG püüab pakkumist neil veebilehtedel kajastada ajakohaselt ja sisuliselt õigesti. Sellele vaatamata ei anta mis tahes garantiid veeblehtede terviklikkuse, õigsuse, ajakohasuse ja pideva kättesaadavuse kohta. Kui Volkswagen AG veebilehtedel antakse nõuanne või soovitus, ei ole Volkswagen AG kohustatud hüvitama selle nõuande või soovituse järgimisest tekkinud kahju olenemata lepingulistest suhetest, lubamatust tegevusest või muudest õigusnormidest tulenevast vastutusest.

Volkswagen AG võib oma äranägemise järgi muuta oma veebilehtede pakkumisi või lõpetada nende käigus hoidmise mis tahes ajal ilma ette teatamata. Puudub kohustus hoida nende veebisaitide sisu alati ajakohasena.

Volkswagen AG ei võta endale vastutust väliste linkide kaudu ligipääsetavate kolmandate isikute veebisaitide sisu ja kättesaadavuse eest. Volkswagen AG distantseerib end sõnaselgelt sisust, mille eest võib võtta karistusõiguse või võlaõiguse alusel vastutusele või mis on vastuolus heade kommetega.

Volkswagen AG ei vastuta kolmandate isikute veebisaitide sisu eest. Volkswagen AG vastutab kõigi kohustuse rikkumisest tulenevate kahjude ja kulude hüvitamise nõuete eest, kui lepingulisi kohustusi on rikutud kergest hooletusest, kusjuures vastutus on piiratud tüüpilise ja ettenähtava kahjuga. Vastasel juhul on vastutus kergest hooletusest kohustuse rikkumise eest välistatud. Eespool sätestatud vastutuse piirangud ei kehti vastutusele inimese elu eest, isiku kehale või tervisele põhjustatud vigastustest või ohust tuleneva kahju eest või Saksamaa tootevastutuse seadusest tulenevale vastutusele.

Volkswagen AG veebilehtede kasutamisel peab järgima Volkswagen AG ja kolmandate isikute autori-, nime- ja kaubamärgiõigusi ning teisi kaitseõigusi. Muu hulgas on kaitstud kujutised, muusika ja kaubamärgid, nagu „Volkswagen“ ja „Golf“, mida kasutab Volkswagen AG. Volkswagen AG veebilehtede kättesaadavusega ei anta litsentsi ega muud kasutusõigust. Volkswagen AG veebilehtede mis tahes väärkasutusest tuleb hoiduda, eelkõige ei tohi

  • eirata mis tahes turvameetmeid;
  • kasutada seadmeid või rakendusi, mis võivad põhjustada seadmete kahjustumist või töö peatumist, eriti seetõttu, et need muudavad Volkswagen AG serverite või võrgu või teiste võrkude füüsilist või loogilist struktuuri;
  • kasutada Volkswagen AG veebilehti või selle osi muudes personaalsetes või kaubanduslikes veebipakkumistes ega olla neisse integreeritud.

Volkswagen ei soovi ega ole kohustatud osalema vaidluste lahendamise menetluses tarbijakaitse vahekohtus.

Wolfsburg, juuni 2017