Dele af hjemmesiden kan muligvis ikke vises korrekt. Dette kan skyldes, at Javascript er blevet deaktiveret i din browser, eller at din internetbrowser ikke længere er opdateret eller ikke kompatibel med vores side. Aktivér venligst Javascript, eller prøv at få adgang til siden med en anden internetbrowser, fx Chrome, Firefox eller Safari. Alternativt kan du kontakte vores Volkswagen kundeservice - databeskyttelsesteamet.

1. Indhold og tilgængelighed

Udbyder af disse websider er Volkswagen AG, Berliner Ring 2, 38440 Wolfsburg, registreret i handelsregistret ved byretten i Braunschweig med nummeret HRB 100484 (Volkswagen AG) og/eller Volkswagen AG’s respektive partnere, der er nævnt i impressum eller udbyderens identifikation af et afgrænseligt område (fx undersider) på websiderne.

Alt indhold på Volkswagen AG's websider er kontrolleret omhyggeligt. Volkswagen AG bestræber sig på at sikre, at indholdet på Volkswagen AG’s websider er aktuelt og indholdsmæssigt korrekt. Der kan dog ikke gives garanti for websidernes fuldstændighed, rigtighed, aktualitet og konstante tilgængelighed.

Volkswagen AG påtager sig intet ansvar for indholdet og tilgængeligheden af tredjepartshjemmesider, som kan tilgås via eksterne links. Volkswagen AG påtager sig heller ikke noget ansvar for indholdet og tilgængeligheden af sådanne afgrænselige områder (fx undersider) på de websider, hvis udbydere er partnere med Volkswagen AG. Volkswagen AG tager udtrykkeligt afstand fra alt indhold, der muligvis kan medføre strafferetligt ansvar, eller som er i strid med god moral/skik.

2. Ejendomsret til indholdet af webstederne

Ved brug af Volkswagen AG’s websider skal ophavsrettigheder, navnerettigheder, varemærkerettigheder og andre ejendomsrettigheder tilhørende Volkswagen AG og tredjeparter overholdes. Billeder, musik og mærker præsenteret af Volkswagen AG er blandt andet beskyttet. Tilgængeligheden på Volkswagen AG’s websider udløser ikke nogen licens eller nogen anden brugsret.

3. Ulovlig brug af websiderne

Enhver ulovlig brug af Volkswagen AG's websider er forbudt, især må ingen af sikkerhedsforanstaltningerne omgås. Der må desuden ikke anvendes anordninger eller udføres applikationer, der kan beskadige Volkswagen AG's anordninger eller forårsage en funktionsfejl på dem, især på grund af ændringer i den fysiske eller logiske struktur af Volkswagen AG’s servere eller netværk eller andre netværk. Kommerciel, systematisk brug af Volkswagen AG's websider er ikke tilladt uden samtykke fra Volkswagen AG.

4. Tjenester

Websiderne fører dig til yderligere indhold og services fra Volkswagen AG eller fra Volkswagen AG-partnere ("Tjenester"). Overhold venligst de brugsbetingelser, der kan gælde for sådanne tjenester.

5. Intet ansvar for råd eller anbefalinger

Hvis der gives et råd eller en anbefaling på Volkswagen AG's websider, er Volkswagen AG, uden at det berører det ansvar, der opstår som følge af et kontraktforhold, en ulovlig handling eller enhver anden lovbestemmelse, ikke forpligtet til at kompensere for den skade, der måtte opstå ved at følge rådet eller anbefalingen.

6. Tvistbilæggelse

Volkswagen er hverken villig eller forpligtet til at deltage i en tvistbilæggelsesprocedure ved et forbrugertvistbilæggelsesorgan.


Wolfsburg, december 2023