Deli spletnega mesta morda ne bodo pravilno prikazani. Vzrok za to bi lahko bil v tem, ker imate v internetnem brskalniku deaktiviran JavaScript ali pa vaš internetni brskalnik ni posodobljen ali je nezdružljiv z našo spletno stranjo. Aktivirajte JavaScript ali poskusite odpreti stran z drugim internetnim brskalnikom, kot je npr. Chrome, Firefox ali Safari. Druga možnost je, da svoj zahtevek naslovite na podporo strankam Volkswagen – ekipa za varstvo podatkov.

A. Odgovorni

Veseli nas, da ste obiskali spletno mesto skupine Volkswagen AG, Berliner Ring 2, 38440 Wolfsburg, vpisane v poslovni register Amtsgericht Braunschweig (okrajno sodišče v Braunschweigu, Nemčija) pod številko HRB 100484 (»Volkswagen AG«). S to izjavo vas obveščamo o zbiranju, obdelavi in uporabi vaših osebnih podatkov.


B. Splošne informacije

Načeloma lahko obiščete spletno mesto Volkswagen AG, ne da bi nam sporočili, kdo ste. Nato bomo samodejno izvedeli le evidentirane podatke, kot so:

 1. Operacijski sistem, ki ga uporabljate, spletni brskalnik, ki ga uporabljate, nastavljena ločljivost zaslona ter
 2. datum in čas vašega obiska.

Razen če v naslednjih razdelkih ni drugače navedeno, obdelavo podatkov izvaja izključno Volkswagen AG.


C. Zbiranje, obdelava in uporaba vaših osebnih podatkov

I. Uporaba spletnega obrazca

Na spletni strani privacy.volkswagen.com imate možnost, da prek spletnega obrazca oddate zahtevek za GDPR, kot so npr. zahtevki za informacije ali popravke, o svojih osebnih podatkih, ki jih obdeluje Volkswagen AG. Podatke, posredovane v tem kontekstu, kot so priimek, ime, datum rojstva, naslov in neobvezno Volkswagen ID ali elektronski naslov, identifikacijska številka vozila, začetek in konec lastništva ter povezana dokazila za ugotavljanje lastništva, bomo uporabljali izključno za namen obdelave vašega zahtevka ter identifikacijo in legitimizacijo vaših podatkov (1. odst. 1. stavek 6.c člena GDPR). Družba Volkswagen AG za potrditev vašega zahtevka in e-poštnega naslova uporablja t. i. postopek dvojne potrditve, če je to potrebno. Na navedeni elektronski naslov boste prejeli elektronsko sporočilo z zahtevo za potrditev. V zvezi s postopkom dvojne potrditve prijave dokumentiramo naslednje podatke:

 • IP-naslov, datum in čas pošiljanja spletnega obrazca
 • IP-naslov, datum in čas potrditve elektronskega sporočila za dvojno potrditev prijave

Če je treba zaradi zaščite vaših podatkov pri oddaji zahtevka izbrati varnostno vprašanje, vključno z odgovorom, boste pri izpolnjevanju spletnega obrazca pozvani, da to dodatno navedete. 

Če ne želite več, da vaš zahtevek obdeluje Volkswagen AG, imate možnost, da ga prekličete na elektronskem naslovu privacy@volkswagen.de.

Med uporabo spletnega obrazca se med vašo napravo in našim strežnikom vzpostavi šifrirana povezava. Naši varnostni ukrepi upoštevajo trenutno stanje tehničnega razvoja in jih nenehno izboljšujemo skladno s tehnološkim razvojem.

II. Obdelani podatki

V nadaljevanju je pojasnjeno, za kakšen namen se zahtevajo vaši osebni podatki v okviru zahtevka:

Ime: Vaše polno ime bo uporabljeno za ugotavljanje osebnih podatkov, ki jih obdeluje Volkswagen AG. Poleg tega se vaše ime uporablja za vašo identifikacijo in po potrebi za legitimacijo vašega lastništva vozila.

Datum rojstva: Vaš datum rojstva se uporablja za vašo identifikacijo in ugotavljanje vaših obdelanih osebnih podatkov. Kombinacija vašega imena, priimka in datuma rojstva nam omogoča, da vas pravilno identificiramo, saj so ti podatki običajno na voljo na vseh mednarodnih osebnih dokumentih. Na ta način lahko zagotovimo, da noben od vaših osebnih podatkov ne pride v roke nepooblaščenih tretjih oseb.

Naslov: Vaš naslov (z obveznimi podatki: ulica, hišna številka, poštna številka, mesto in država) se uporablja za ugotavljanje osebnih podatkov, ki jih obdeluje Volkswagen AG. Poleg tega bo vaš naslov (z zgoraj navedenimi obveznimi podatki) uporabljen za vašo identifikacijo in po potrebi za legitimacijo vašega lastništva vozila. Vaš naslov potrebujemo tudi zato, da lahko v okviru vašega zahtevka z vami komuniciramo po pošti.

Volkswagen ID/elektronski naslov: Če vložite zahtevek o osebnih podatkih, shranjenih v centralnem uporabniškem računu Volkswagen ID, vključno s pridruženimi digitalnimi storitvami, potrebujemo elektronski naslov, ki ste ga shranili kot Volkswagen ID. Če nimate centralnega uporabniškega računa Volkswagen ID, lahko vnesete svoj elektronski naslov. Vaš Volkswagen ID ali elektronski naslov se uporablja za ugotavljanje osebnih podatkov, ki jih obdeluje Volkswagen AG za postopek dvojne potrditve prijave in korespondenco z vami, kot npr. pri morebitnih nadaljnjih vprašanjih v zvezi z vašim zahtevkom.

Če želite navesti več Volkswagen ID/elektronskih naslovov, vložite nov zahtevek za informacije.

Referenčna številka zaposlenega: Vaša referenčna številka se uporablja za vašo identifikacijo in ugotavljanje vaših obdelanih osebnih podatkov v zvezi z vašim delovnim razmerjem. Kombinacija vašega imena, priimka in vaše referenčne številke nam omogoča, da vas pravilno identificiramo. Na ta način lahko zagotovimo, da vaši osebni podatki ne pridejo v roke nepooblaščenih tretjih oseb.

Uporabniško ime: Če ste se prijavili pri Volkswagen AG, bo vaše uporabniško ime uporabljeno za identifikacijo in ugotavljanje vaših obdelanih osebnih podatkov. Kombinacija vašega imena, priimka in uporabniškega imena nam omogoča, da vas pravilno identificiramo. Na ta način lahko zagotovimo, da vaši osebni podatki ne pridejo v roke nepooblaščenih tretjih oseb.

Identifikacijska številka vozila: Če vložite zahtevek o osebnih podatkih, povezanih z identifikacijsko številko vozila (VIN), od vas potrebujemo ustrezne identifikacijske številke vozila, pa tudi obdobje (začetek in konec lastništva), do katerega ste upravičeni. Za preverjanje, ali ste upravičeni, od vas potrebujemo dokazilo o lastništvu ali soglasje/dovoljenje zadevnega lastnika vozila (legitimacija). Podatke, ki niso nujni, naredite nerazpoznavne (jih zakrijte) na ustreznih dokumentih dokazila o lastništvu, glejte Informativni list o zakritju podatkov.

III. Legitimacija za prepustitev vozila

Da bi vas lahko obvestili o podatkih navedenega vozila, katerega lastnik je druga oseba, potrebujemo soglasje/dovoljenje zadevnega lastnika vozila za obdobje prepustitve.

V ta namen uporabljamo soglasje, shranjeno na spletni strani privacy.volkswagen.com (1. odst. 6.a člena GDPR, 1. odst. 6.c člena GDPR), lastnika vozila za namen jasne dodelitve podatkov vozila v vašo v posest. V kontekstu pridobivanja soglasja se z namenom legitimacije in morebitnega stika v okviru obdelave vašega zahtevka obdelujejo naslednji podatki lastnika vozila: priimek, ime, naslov lastnika vozila, identifikacijska številka vozila (VIN) in telefonska številka ali morebiti elektronski naslov.

Od vložnika zahtevka se zbirajo ime, datum rojstva in obdobje uporabe vozila, da se zagotovi, da je vozilo dodeljeno v njegovo posest.

IV. Obdobje hrambe vašega zahtevka

Korespondenca z vami je pri Volkswagnu AG dokumentirana pet let, vključno z osebnimi podatki, s katerimi vložite svoj zahtevek pri Volkswagen AG. Obdelava temelji na tehtanju interesov skladno s 1. odst. 6.f člena GDPR. Volkswagen AG zastopa naslednje interese: Dokumentacija vašega zahtevka nam v okviru obdobja hrambe omogoča, da lahko vaše poizvedbe in pritožbe preverimo in jih hitreje obdelamo, ter da lahko opravljeno identifikacijo in legitimacijo ponovno uporabimo za uveljavljanje nadaljnjih pravic prizadetega, s čimer vam v tem obdobju prihranimo ponavljajoče se napore.

V. Digitalna dostava podatkov

Da bi vam posredovali informativno poročilo ali kopijo podatkov v elektronski obliki, imate možnost uporabe našega portala za prenos podatkov, ki je na voljo na tej spletni strani. Dostop boste pridobili z vnosom ID zahtevka v povezavi z enkratnim geslom, ki vam ga bomo poslali po pošti. Če se želite prijaviti drugič, boste morali iz varnostnih razlogov zahtevati novo enkratno geslo. Druga možnost je, da se prijavite s prijavnimi podatki svojega Volkswagen ID.

Če je treba zaradi zaščite vaših podatkov pri oddaji zahtevka izbrati varnostno vprašanje, vključno z odgovorom, boste pri prijavi v portal za prenos pozvani, da to dodatno navedete. 

Podatki za prenos so na voljo 30 dni, nato pa se samodejno izbrišejo.

VI. Uporaba vašega Volkswagen ID

Za uporabo nekaterih funkcij spletnega mesta lahko po želji uporabite uporabniški račun Volkswagen ID skupine Volkswagen AG s sedežem na Berliner Ring 2, 38440 Wolfsburg, Nemčija, vpisane v poslovni register Amtsgericht Braunschweig (okrajno sodišče v Braunschweigu, Nemčija) pod številko HRB 100484 (»Volkswagen AG«). Z Volkswagen ID se lahko prijavite v številne storitve (npr. spletna mesta ali aplikacije) skupine Volkswagen AG ali tretjih oseb. Je osrednji uporabniški račun, na katerem lahko centralno upravljate svoje podatke. Za to potrebna obdelava podatkov poteka v okviru izpolnitve pogodbe (glejte 1. odst. 6.člena točka b GDPR). Za registracijo sta potrebna vaš elektronski naslov in geslo, ki ste ga osebno izbrali. Upoštevajte podrobno izjavo o varstvu podatkov, ki velja za Volkswagen ID. Našli jo boste na https://vwid.vwgroup.io/data-privacy.

Če so za uporabo posamezne funkcije spletnega mesta potrebni podatki iz vašega uporabniškega računa Volkswagen ID, vas bomo ob prvi prijavi nanj opozorili, katere podatke v svojem Volkswagen ID morate dati v skupno rabo za posamezno funkcijo ali storitev, pri čemer vaše dovoljenje samodejno poteče po treh letih.

VII. Uporaba obdelovalcev

Obdelovalce uporabljamo za izpolnjevanje naših zakonskih obveznosti in zaščito lastnih upravičenih interesov. Predloženi podatki bodo načeloma obdelani v Evropskem gospodarskem prostoru (EGP). V primeru tehnične sistemske napake, ki je ni mogoče odpraviti v običajnem podpornem procesu, ni mogoče izključiti dostopa do osebnih podatkov izven EGP. To okoliščino smo zaščitili z ustreznimi standardnimi pogodbenimi klavzulami EU. Uporabljene standardne pogodbene klavzule lahko najdete na naslednjem naslovu URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32010D0087.

Za namen obdelave vašega zahtevka in dokumentacije se uporabljajo naslednji obdelovalci:

 • Volkswagen Group Services GmbH
 • Salesforce.com Germany GmbH
 • Volkswagen Software Asset Management GmbH

Za namen identifikacije prizadetih se uporabljajo naslednji obdelovalci:

 • Deutsche Post AG

Za podporo našemu IT-sistemu se uporabljajo naslednji obdelovalci:

 • Arlanis Reply AG
 • COMbridge IT Consulting GmbH
 • NTT DATA Deutschland GmbH

VIII. Obdelava nadaljnjih podatkov v okviru identifikacije s postopkom POSTIDENT

Če vas v sistemih Volkswagen AG ne moremo jasno identificirati, so potrebni dodatni ukrepi za identificiranje, da zagotovimo, da nobeni osebni podatki ne pridejo v roke nepooblaščenim tretjim osebam. Volkswagen AG v ta namen uporablja postopek POSTIDENT družbe Deutsche Post AG, ki omogoča, da vas identificirajo z videoklepetom ali prek poštne poslovalnice v štirih tednih od prejema obvestila. Po zaključku postopka nam Deutsche Post AG pošlje vaše identifikacijske podatke, ki jih uporabljamo izključno za namene ugotavljanja vaše identitete. Po uspešni identifikaciji bomo vaše osebne podatke, ki jih obdelujemo

v okviru postopka POSTIDENT, izbrisali. Informacije o obdelavi podatkov s strani našega partnerja, Deutsche Post AG, v zvezi s postopkom POSTIDENT boste našli na: https://www.deutschepost.de/en/p/postident/postident-datenschutzhinweise.html


D. Uporaba odprte telefonske številke za kršitev varnosti osebnih podatkov

Informacije o morebitnih kršitvah varstva podatkov s strani Volkswagen AG lahko posredujete na odprti telefonski številki za kršitev varstva osebnih podatkov. Vaše podatke, ki nam jih posredujete po telefonu ali elektronsko, bomo obdelali, ko stopite v stik z nami in prijavite morebitne kršitve varstva podatkov. To vključuje zlasti podatke, kot so:

 • vaše ime,
 • vaš naslov (službeni ali zasebni),
 • drugi kontaktni podatki, zlasti telefonske številke in elektronski naslovi,
 • kadar je to ustrezno pa tudi podatki o naročniku ali delodajalcu,
 • identifikacijska številka stranke ali številka dobavitelja in druge oblike identifikacije ter
 • drugi podatki v zvezi z vami, ki ste nam jih posredovali v zvezi s kršitvijo varstva podatkov.

V okviru vaše prijave obdelujemo tudi nekatere dodatne podatke, ki so nujni za izpolnjevanje naših odgovornosti v zvezi s prijavo kršitve varstva podatkov ali nam jih v tem kontekstu posredujete. To vključuje zlasti podatke, kot so:

 • podatki dopisovanja (po pošti in elektronsko) med vami in nami,
 • podatki iz druge elektronske (npr. elektronske maske vnosa) ali telefonske komunikacije,
 • osebni podatki, ki smo jih shranili o vas ali vašem naročniku iz podatkov, ki so že na voljo pri Volkswagen AG.

Te podatke obdelujemo le v obsegu, kot je to potrebno za izpolnjevanje naših zakonskih obveznosti ali pogodbe, sklenjene z vami ali vašim naročnikom, ali predpogodbenih ukrepov ali pa imamo za to upravičen interes ali ste privolili v obdelavo podatkov.

Osebne podatke obdelujemo samo iz javno dostopnih virov, kot so državni organi, internet itd., če je to zakonsko dovoljeno, na primer, ker je to potrebno za izpolnjevanje naših zavez.

I. Namen

Podatke, posredovane v tem okviru, bomo uporabljali izključno za namene obdelave vašega obvestila ter identifikacije in legitimizacije vaših podatkov (točko c 1. odst. 1. stavka 6. člena GDPR). Kot upravljavec v smislu GDPR za nas veljajo obsežne obveznosti pregleda, poročanja in obveščanja skladno s 33. in 34. členom GDPR.

II. Prenos podatkov

Vaših osebnih podatkov ne posredujemo tretjim osebam, razen če

 • ste privolili v takšen prenos podatkov,
 • smo upravičeni ali dolžni prenesti podatke zaradi pravnih določb in/ali uradnih ali sodnih odredb
 • ali pa je prenos podatkov nujen za izvedbo pogodbenega razmerja.

V zvezi s tem želimo izpostaviti naslednje prenose podatkov:

 1. Prenos podatkov povezanim podjetjem za razjasnitev in odvračanje kršitev varstva podatkov
  Za obdelavo zlasti kršitev varstva podatkov v celotni skupini posredujemo osebne podatke v posameznih primerih podjetjem [v Nemčiji in državah Evropskega gospodarskega prostora], ki so povezana z Volkswagen AG v smislu koncernskega prava skladno s 15. členom Zakona o delniških družbah (Aktiengesetz).

 2. Prenos podatkov dobaviteljem in strankam
  V posameznih primerih vaše podatke posredujemo tudi dobaviteljem in strankam ter sodelujočim partnerjem, če je to potrebno za odpravo ali zmanjšanje tveganja kršitev varstva podatkov ali če ste v to privolili.

 3. Prenos podatkov pristojnim organom
  Če moramo vaše podatke posredovati pristojnim organom v okviru izpolnjevanja svojih obveznosti iz 33. in 34. člena GDPR ali če to zahtevajo pristojni organi, jih bomo ustrezno posredovali.

III. Obdobje hrambe vašega zahtevka

Volkswagen AG hrani korespondenco z vami, vključno z vašimi osebnimi podatki v zvezi z možnimi kršitvami varstva podatkov 6 koledarskih let plus en dan. Obdelava temelji na tehtanju interesov skladno s točko f 1. odst. 6. člena  GDPR. Interesi Volkswagen AG so uveljavljanje pravic in obramba v primeru pravnih zahtevkov.

IV. Uporaba obdelovalca

Obdelovalce uporabljamo za izpolnjevanje naših zakonskih obveznosti in zaščito lastnih upravičenih interesov. Vaš zahtevek bo obdelal Volkswagen Group Services GmbH.


E. Uporaba piškotkov

Volkswagen AG na svojem spletnem mestu uporablja različne piškotke. Piškotki so majhne datoteke z informacijami o konfiguraciji, ki so shranjene v vaši končni napravi. Piškotke je v splošnem mogoče razdeliti v tri kategorije.

 1. Za delovanje spletnega mesta so bistveni tako imenovani funkcionalni piškotki. Obdelava funkcionalnih piškotkov je nujna, da lahko obiščete spletno mesto (glejte točko b 1. odst. 6. člena GDPR).

 2. Udobje obiska spletnega mesta povečajo tako imenovani komfortni piškotki, ki npr. shranijo vaše jezikovne nastavitve. Pravna podlaga za komfortne piškotke je upravičeni interes (točka f 1. odst. 6. člena GDPR). Upravičeni interes je zagotavljanje udobja med obiskom spletnega mesta. Obdelavi podatkov lahko kadar koli ugovarjate z učinkom za naprej. Za več informacij glejte odstavek F. Vaše pravice.

 3. Za ustvarjanje psevdonimiziranega uporabniškega profila se uporabljajo tako imenovani sledilni piškotki. Sledilni piškotki so nameščeni le, če je obiskovalec spletnega mesta dal svoje soglasje (točka a 1. odst. 6. člena GDPR). Soglasje se poda prek tako imenovane pasice »Piškotki«, ki jo je treba aktivno klikniti.
  Za več informacij o tem, kako lahko prekličete svoje soglasje, glejte odstavek F. Vaše pravice.

Več informacij o naših piškotkih boste našli v Pravilniku o piškotkih na naši spletni strani privacy.volkswagen.com.


F. Vaše pravice

Naslednje pravice do skupine Volkswagen AG lahko kadar koli uveljavite neodplačno. Za več informacij o uveljavljanju svojih pravic glejte odstavek G.

Pravica do dostopa:
 Od nas imate pravico zahtevati informacije o obdelavi svojih osebnih podatkov.

Pravica do popravka: Od nas imate pravico zahtevati, da popravimo vse nepravilne ali nepopolne osebne podatke, ki se nanašajo na vas.

Pravica do izbrisa: Če so izpolnjeni pogoji iz 17. člena GDPR, imate pravico zahtevati izbris svojih podatkov. Skladno s tem lahko na primer zahtevate izbris svojih podatkov, če niso več potrebni za namene, za katere so bili pridobljeni. Izbris lahko zahtevate tudi, če vaše podatke obdelujemo na podlagi vašega soglasja in ga prekličete.

Pravica do omejitve obdelave: Če so izpolnjeni pogoji iz 18. člena GDPR, imate pravico zahtevati omejitev obdelave svojih podatkov. To velja na primer, če izpodbijate pravilnost svojih podatkov. Nato lahko zahtevate omejitev obdelave za čas preverjanja pravilnosti podatkov.

Pravica do ugovora: Če obdelava temelji na upravičenem interesu Volkswagen AG ali tretje osebe ali je v javnem interesu ali poteka pri izvajanju javne oblasti, imate pravico ugovarjati obdelavi svojih podatkov iz razlogov, ki izhajajo iz vašega posebnega položaja. V primeru ugovora vas prosimo, da nam sporočite razloge za nasprotovanje obdelavi podatkov.
Imate tudi pravico ugovora zoper obdelavo podatkov za namene neposrednega trženja. To velja tudi za oblikovanje profilov, če je povezano z neposrednim trženjem.

Pravica do prenosljivosti podatkov: Če obdelava podatkov temelji na soglasju ali izpolnitvi pogodbe in če se izvaja tudi z uporabo orodij za avtomatizirano obdelavo, imate pravico, da svoje podatke prejmete v strukturirani, splošno sprejeti in strojno berljivi obliki ter jih posredujete drugemu obdelovalcu podatkov.

Pravica do odstopa: Če obdelava podatkov temelji na soglasju, imate pravico, da kadar koli neodplačno prekličete obdelavo podatkov v okviru soglasja z učinkom za naprej.

Pravica do pritožbe: Imate tudi pravico pritožiti se pristojnemu nadzornemu organu, kot je npr. deželni pooblaščenec za varstvo osebnih podatkov Spodnje Saške, v zvezi z našo obdelavo vaših podatkov. Sicer pa uveljavljanje zahtevkov ureja civilno pravo.


G. Vaša kontaktna oseba

Kontaktna oseba za uveljavljanje vaših pravic

Kontaktno osebo za uveljavljanje svojih pravic in vse dodatne informacije boste našli na naslednji spletni strani privacy.volkswagen.com.

Pooblaščena oseba za varstvo podatkov

Naša pooblaščena oseba za varstvo podatkov vam je na voljo kot kontaktna oseba za vsa vprašanja v zvezi z varstvom podatkov:

Datenschutzbeauftragter der Volkswagen AG
Berliner Ring 2
38440 Wolfsburg
NEMČIJA
dataprivacy@volkswagen.de

 

Ustvarjeno: Maj 2023