Ενδέχεται να μην εμφανίζονται σωστά κάποια μέρη του ιστότοπου. Αυτό μπορεί να οφείλεται στο ότι η Javascript έχει απενεργοποιηθεί στο πρόγραμμα περιήγησής σας ή το πρόγραμμα περιήγησής σας στο Διαδίκτυο δεν είναι πλέον ενημερωμένο ή συμβατό με τον ιστότοπό μας. Ενεργοποιήστε την Javascript ή δοκιμάστε να επισκεφθείτε τον ιστότοπο από διαφορετικό πρόγραμμα περιήγησης στο Διαδίκτυο π.χ. Chrome, Firefox ή Safari. Εναλλακτικά επικοινωνήστε με την Εξυπηρέτηση πελατών της Volkswagen - Ομάδα προστασίας δεδομένων για να εκθέσετε το πρόβλημά σας.

A. Υπεύθυνος επεξεργασίας

Χαιρόμαστε που επισκέπτεστε έναν ιστότοπο της Volkswagen AG, Berliner Ring 2, 38440 Wolfsburg, καταχωρημένης στο εμπορικό μητρώο του ειρηνοδικείου (Amtsgericht Braunschweig) με αριθμό εγγραφής HRB 100484 ("Volkswagen AG"). Στη συνέχεια θα σας ενημερώσουμε σχετικά με τη συλλογή, την επεξεργασία και τη χρήση των δεδομένων σας.


Β. Γενικές πληροφορίες

Κατά βάση, μπορείτε να επισκεφτείτε τον ιστότοπο της Volkswagen AG χωρίς να μας γνωστοποιήσετε την ταυτότητά σας. Μαθαίνουμε αυτόματα μόνο τα ακόλουθα δεδομένα αρχείου καταγραφής:

 1. Το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείτε, το πρόγραμμα περιήγησης Web που χρησιμοποιείτε, την ανάλυση οθόνης που έχετε ρυθμίσει και
 2. την ημερομηνία και την ώρα της επίσκεψής σας.

Η επεξεργασία δεδομένων πραγματοποιείται αποκλειστικά από τη Volkswagen AG, εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά στις επόμενες ενότητες.


Γ. Συλλογή, επεξεργασία και χρήση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας

Ι. Χρήση του διαδικτυακού εντύπου

Στον ιστότοπο privacy.volkswagen.com έχετε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε ένα διαδικτυακό έντυπο για να υποβάλετε αιτήματα σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ (π.χ. αιτήματα πρόσβασης σε δεδομένα ή διόρθωσης δεδομένων) σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας που υποβάλλονται σε επεξεργασία από τη Volkswagen AG. Τα δεδομένα που παρέχονται σε αυτό το πλαίσιο (βλέπε Ενότητα «II. Δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία») χρησιμοποιούνται από εμάς αποκλειστικά για σκοπούς επεξεργασίας του αιτήματός σας καθώς και ταυτοποίησης και νομιμοποίησης των στοιχείων σας. Η επεξεργασία πραγματοποιείται για την εκπλήρωση νομικής υποχρέωσης στην οποία υπόκειται η Volkswagen AG (πρβλ. άρθρο 6, παρ. 1, σελ. 1, στοιχ. γ ΓΚΠΔ). Η Volkswagen AG χρησιμοποιεί τη λεγόμενη διαδικασία Double Opt-In για την επιβεβαίωση του αιτήματος και της διεύθυνσης e-mail σας, εφόσον είναι απαραίτητο. Σας αποστέλλεται λοιπόν ένα e-mail στην καθορισμένη διεύθυνση e-mail που περιέχει ένα αίτημα επιβεβαίωσης. Σε συνάρτηση με τη διαδικασία Double Opt-In τεκμηριώνουμε τα ακόλουθα δεδομένα:

 • Διεύθυνση IP, ημερομηνία και ώρα της αποστολής του διαδικτυακού εντύπου
 • Διεύθυνση IP, ημερομηνία και ώρα της επιβεβαίωσης του e-mail Double Opt-In

Εάν για την προστασία των δεδομένων σας απαιτείται η επιλογή μιας ερώτησης ασφαλείας μαζί με τη σχετική απάντηση κατά το αίτημά σας, θα σας ζητηθεί να τη συμπεριλάβετε επίσης κατά τη συμπλήρωση του διαδικτυακού εντύπου. 

Εάν δεν επιθυμείτε πλέον η Volkswagen AG να υποβάλει σε επεξεργασία το αίτημά σας, έχετε τη δυνατότητα να αποσύρετε το αίτημά σας μέσω της διεύθυνσης e-mail privacy@volkswagen.de.

Όταν χρησιμοποιείτε το διαδικτυακό έντυπο, δημιουργείται μια κρυπτογραφημένη σύνδεση μεταξύ της τερματικής συσκευής σας και του διακομιστή μας. Τα μέτρα ασφαλείας μας είναι υπερσύγχρονα και βελτιώνονται συνεχώς συμβαδίζοντας με τις τεχνολογικές εξελίξεις.

II. Δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία

Στη συνέχεια επεξηγείται ο σκοπός για τον οποίο είναι απαραίτητα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας στο πλαίσιο ενός αιτήματος:

Όνομα:  Το πλήρες όνομά σας χρησιμοποιείται για την εξακρίβωση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας που υποβάλλονται σε επεξεργασία από τη Volkswagen AG. Επιπλέον, το όνομά σας χρησιμοποιείται για την ταυτοποίησή σας και, εάν είναι απαραίτητο, για τη νομιμοποίηση του(ων) κατόχου(ων) του οχήματος.

Ημερομηνία γέννησης: Η ημερομηνία γέννησής σας χρησιμοποιείται για την ταυτοποίησή σας καθώς και για την εξακρίβωση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας που υποβάλλονται σε επεξεργασία. Ο συνδυασμός του ονόματος, του επωνύμου και της ημερομηνίας γέννησής σας επιτρέπει την ορθή ταυτοποίηση, διότι αυτά τα στοιχεία υπάρχουν κατά κανόνα σε όλα τα διεθνή έγγραφα ταυτότητας. Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζουμε ότι κανένα από τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας δεν φθάνει σε μη εξουσιοδοτημένα τρίτα μέρη.

Διεύθυνση: Η διεύθυνσή σας (με τα υποχρεωτικά πεδία: οδός, αριθμός, Τ.Κ., τόπος, χώρα) χρησιμοποιείται για την εξακρίβωση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας που υποβάλλονται σε επεξεργασία από τη Volkswagen AG. Επιπλέον, η διεύθυνσή σας (με τα προαναφερόμενα υποχρεωτικά πεδία) χρησιμοποιείται για την ταυτοποίησή σας και, εάν είναι απαραίτητο, για τη νομιμοποίηση του(ων) κατόχου(ων) του οχήματος. Επιπλέον, χρειαζόμαστε τη διεύθυνσή σας για να επικοινωνήσουμε μαζί σας ταχυδρομικά στο πλαίσιο του αιτήματός σας.

Εταιρική διεύθυνση: Η διεύθυνσή σας (με τα υποχρεωτικά πεδία: εταιρική επωνυμία, οδός, αριθμός, Τ.Κ., τόπος, χώρα) χρησιμοποιείται για την εξακρίβωση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας που υποβάλλονται σε επεξεργασία από τη Volkswagen AG. Επιπλέον, η διεύθυνσή σας (με τα ανωτέρω υποχρεωτικά στοιχεία) χρησιμοποιείται για την ταυτοποίηση του προσώπου σας και, εάν είναι απαραίτητο, για την ταχυδρομική επικοινωνία μαζί σας στο πλαίσιο του αιτήματος.

Volkswagen ID / Διεύθυνση e-mail: Εάν έχετε ένα αίτημα σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που είναι αποθηκευμένα στον κεντρικό λογαριασμό χρήστη Volkswagen ID, συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών υπηρεσιών που συνδέονται με αυτόν, χρειαζόμαστε τη διεύθυνση e-mail που αποθηκεύσατε ως Volkswagen ID. Εάν δεν έχετε κανέναν κεντρικό λογαριασμό χρήστη Volkswagen ID, μπορείτε να εισαγάγετε τη διεύθυνση e-mail σας. Το Volkswagen ID ή η διεύθυνση e-mail σας χρησιμοποιούνται για την εξακρίβωση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία στη Volkswagen AG, για τη διαδικασία Double Opt-In και για την επικοινωνία με εσάς, π.χ. για ερωτήσεις σχετικά με το αίτημά σας. Εάν θέλετε να εισαγάγετε πολλά Volkswagen ID / διευθύνσεις e-mail, υποβάλετε περαιτέρω αίτημα.

Προσωπικός αριθμός μητρώου: Ο προσωπικός αριθμός μητρώου σας χρησιμοποιείται για την ταυτοποίησή σας καθώς και για την εξακρίβωση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας που υποβάλλονται σε επεξεργασία στο πλαίσιο της εργασιακής σας σχέσης. Ο συνδυασμός του ονόματος, του επωνύμου και του προσωπικού αριθμού μητρώου σας μάς επιτρέπει την ορθή ταυτοποίηση. Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζουμε ότι κανένα από τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας δεν φθάνει σε μη εξουσιοδοτημένα τρίτα μέρη.

Εταιρεία του ομίλου
: Εάν είστε ή ήσασταν απασχολούμενος σε μια εταιρεία του ομίλου, χρειαζόμαστε για την ταχύτερη και μοναδική ταυτοποίησή σας τα στοιχεία της αντίστοιχης εταιρείας του ομίλου, στην οποία έχετε ή είχατε δραστηριότητα.

Όνομα χρήστη: Εάν έχετε υποβάλει αίτηση στη Volkswagen AG, το όνομα χρήστη σας θα χρησιμοποιηθεί προαιρετικά για την ταυτοποίησή σας και για την εξακρίβωση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας που υποβάλλονται σε επεξεργασία. Ο συνδυασμός του ονόματος, του επωνύμου και του ονόματος χρήστη σας μάς επιτρέπει την ορθή ταυτοποίηση. Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζουμε ότι κανένα από τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας δεν φθάνει σε μη εξουσιοδοτημένα τρίτα μέρη.

Αριθμός πελάτη / Αναγνωριστικό πελάτη: Εάν ως υποκείμενο έχετε συνάψει σύμβαση μεγάλου πελάτη με τη Volkswagen AG ή εάν είστε απασχολούμενος σε εταιρικό και μεγάλο πελάτη, χρειαζόμαστε τον αριθμό πελάτη / το αναγνωριστικό πελάτη για την ταυτοποίηση και για την εξακρίβωση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργαζόμαστε στα συστήματά μας.

Αριθμός Αριθμός / Αναγνωριστικό προφίλ B2B ή αναγνωριστικό χρήστη του ομίλου: Εάν έχετε κάνει εγγραφή ως εταίρος στην πλατφόρμα ONE.Konzern Business Plattform (www.vwgroupsupply.com), καθώς και εάν είστε ή ήσασταν προμηθευτής ή πάροχος υπηρεσιών στη Volkswagen AG, χρειαζόμαστε το αναγνωριστικό προφίλ B2B ή το αναγνωριστικό χρήστη του ομίλου για την ταυτοποίηση και για την εξακρίβωση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία εντός της Volkswagen AG.

Αριθμός αναγνώρισης αυτοκινήτου:
 Εάν έχετε υποβάλει αίτημα σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας που σχετίζονται με έναν αριθμό αναγνώρισης αυτοκινήτου (VIN), χρειαζόμαστε τους αντίστοιχους αριθμούς αναγνώρισης αυτοκινήτου από εσάς καθώς και τη χρονική περίοδο (έναρξη και λήξη της κατοχής του οχήματος) για την οποία είστε δικαιούχος. Για να ελέγξουμε αν είστε δικαιούχος, χρειαζόμαστε τη βεβαίωση κατοχής του οχήματος από εσάς ή τη συγκατάθεση/άδεια του αντίστοιχου κατόχου του οχήματος (νομιμοποίηση). Στα σχετικά έγγραφα για την απόδειξη της κατοχής του οχήματος πρέπει να αποκρύψετε (μαυρίσετε) τα δεδομένα τα οποία δεν είναι απαραίτητα, βλ. Ενημερωτικό φυλλάδιο για απόκρυψη δεδομένων.

III. Νομιμοποίηση για τη μεταβίβαση οχήματος

Για να σας παρέχουμε πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του συγκεκριμένου οχήματος, του οποίου δεν είστε κάτοχος, χρειαζόμαστε τη συγκατάθεση/άδεια του εκάστοτε κατόχου του οχήματος για τη χρονική περίοδο μεταβίβασης του οχήματος.

Για τον σκοπό αυτό, χρησιμοποιούμε τη δήλωση συγκατάθεσης (άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. α) ΓΚΠΔ, άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. γ) ΓΚΠΔ) από τον κάτοχο του οχήματος που είναι αποθηκευμένη στον ιστότοπο privacy.volkswagen.com με σκοπό τη σαφή αντιστοίχιση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από το όχημα στο πρόσωπό σας. Στο πλαίσιο της λήψης συγκατάθεσης, τα ακόλουθα δεδομένα του κατόχου του οχήματος υποβάλλονται σε επεξεργασία για λόγους νομιμοποίησης και πιθανής επικοινωνίας στο πλαίσιο της επεξεργασίας του αιτήματός σας: επώνυμο, όνομα, διεύθυνση του κατόχου του οχήματος, αριθμός αναγνώρισης αυτοκινήτου (VIN) καθώς και ένας αριθμός τηλεφώνου ή προαιρετικά μια διεύθυνση e-mail.

Για τον αιτούντα συλλέγονται δεδομένα όπως όνομα, ημερομηνία γέννησης και χρονική περίοδος χρήσης του οχήματος, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το όχημα έχει εκχωρηθεί σε αυτόν.

IV. Περίοδος διατήρησης του αιτήματός σας

Η επικοινωνία μαζί σας τεκμηριώνεται στη Volkswagen AG για πέντε χρόνια, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με τα οποία υποβάλετε το αίτημά σας προς τη Volkswagen AG. Η επεξεργασία βασίζεται στη στάθμιση συμφερόντων βάσει του άρθρου 6 παρ. 1 στοιχ. στ) ΓΚΠΔ. Η Volkswagen AG εκπροσωπεί τα ακόλουθα συμφέροντα: Στο πλαίσιο της περιόδου αποθήκευσης, η τεκμηρίωση του αιτήματός σας μας δίνει τη δυνατότητα να εξετάσουμε και να επεξεργαστούμε τις ερωτήσεις και τα παράπονά σας πιο γρήγορα και να επαναχρησιμοποιήσουμε την ταυτοποίηση και τη νομιμοποίηση που έχει ήδη πραγματοποιηθεί για την άσκηση περαιτέρω δικαιωμάτων του υποκειμένου δεδομένων, ώστε εντός αυτής της χρονικής περιόδου να μην χρειάζεται να προβαίνετε στις ίδιες ενέργειες ξανά και ξανά.

V. Ψηφιακή παροχή δεδομένων

Για να σας παρέχουμε ηλεκτρονικά την έκθεση ενημέρωσης ή ένα αντίγραφο των δεδομένων, έχετε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε την πύλη λήψης που διατίθεται σε αυτόν τον ιστότοπο. Έχετε πρόσβαση εισάγοντας το ID αιτήματός σας σε συνδυασμό με έναν κωδικό πρόσβασης μίας χρήσης, τον οποίο θα σας αποστείλουμε ταχυδρομικά. Εάν θέλετε να συνδεθείτε και δεύτερη φορά, θα πρέπει να ζητήσετε νέο κωδικό πρόσβασης μίας χρήσης για λόγους ασφαλείας. Εναλλακτικά έχετε τη δυνατότητα να συνδεθείτε με τα στοιχεία εισόδου του Volkswagen ID σας.

Εάν για την προστασία των δεδομένων σας απαιτείται η επιλογή μιας ερώτησης ασφαλείας μαζί με τη σχετική απάντηση κατά το αίτημά σας, θα σας ζητηθεί να τη συμπεριλάβετε επίσης κατά την είσοδο στην πύλη λήψης. Τα δεδομένα παραμένουν διαθέσιμα για λήψη για 30 ημέρες και στη συνέχεια διαγράφονται αυτόματα.

VI. Χρήση του Volkswagen ID σας

Για να χρησιμοποιήσετε ορισμένες λειτουργίες του ιστότοπου, μπορείτε προαιρετικά να χρησιμοποιήσετε έναν λογαριασμό χρήστη Volkswagen ID στη Volkswagen AG, Berliner Ring 2, 38440 Wolfsburg, Γερμανία, καταχωρημένη στο εμπορικό μητρώο του ειρηνοδικείου του Braunschweig με αριθμό εγγραφής HRB 100484 ("Volkswagen AG"). Με το Volkswagen ID μπορείτε να συνδεθείτε σε πολλές υπηρεσίες (π.χ. ιστότοπους ή εφαρμογές) της Volkswagen AG ή τρίτων. Χρησιμεύει ως κεντρικός λογαριασμός χρήστη από τον οποίον μπορείτε να διαχειρίζεστε κεντρικά τα δεδομένα σας. Η επεξεργασία δεδομένων που απαιτείται για αυτό πραγματοποιείται στο πλαίσιο εκτέλεσης σύμβασης (πρβλ. άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. β) ΓΚΠΔ). Για την εγγραφή απαιτούνται η διεύθυνση e-mail σας καθώς και ένας προσωπικός κωδικός πρόσβασης που θα επιλέξετε οι ίδιοι. Λάβετε υπόψη τη λεπτομερή Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που ισχύει για το Volkswagen ID. Μπορείτε να την αναζητήσετε στο https://vwid.vwgroup.io/data-privacy.

Εάν για τη χρήση μιας μεμονωμένης λειτουργίας του ιστότοπου απαιτούνται στοιχεία από τον λογαριασμό χρήστη Volkswagen ID σας, όταν συνδεθείτε σε αυτόν τον ιστότοπο για πρώτη φορά, θα επισημάνουμε ποια στοιχεία πρέπει να κοινοποιήσετε στο Volkswagen ID για την εκάστοτε λειτουργία ή υπηρεσία, ενώ η κοινοποίηση αυτή παύει να ισχύει αυτόματα μετά από τρία χρόνια.

Τα δεδομένα παραμένουν διαθέσιμα για λήψη για 30 ημέρες και στη συνέχεια διαγράφονται αυτόματα.

VII. Ταυτοποίηση μέσω της διαδικασίας POSTIDENT

Εάν δεν μπορούμε να σας ταυτοποιήσουμε σαφώς στα συστήματα της Volkswagen AG, απαιτούνται περαιτέρω μέτρα ταυτοποίησης για να διασφαλιστεί ότι δεν θα διαβιβαστούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε μη εξουσιοδοτημένα τρίτα μέρη. Για αυτόν τον σκοπό, η Volkswagen AG χρησιμοποιεί τη διαδικασία POSTIDENT της Deutsche Post AG, η οποία επιτρέπει την ταυτοποίηση μέσω βιντεοκλήσης ή σε ένα ταχυδρομικό κατάστημα εντός τεσσάρων εβδομάδων από την ειδοποίηση. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η Deutsche Post AG μας αποστέλλει τα δεδομένα ταυτοποίησής σας, τα οποία χρησιμοποιούμε αποκλειστικά για την εξακρίβωση της ταυτότητάς σας. Μετά την επιτυχή ταυτοποίησή σας διαγράφονται από εμάς τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας τα οποία υποβλήθηκαν σε επεξεργασία στο πλαίσιο της διαδικασίας POSTIDENT. Πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων από τον συνεργάτη μας για την ταυτοποίηση, την Deutsche Post AG, στο πλαίσιο της διαδικασίας POSTIDENT θα βρείτε στη διεύθυνση: https://www.deutschepost.de/en/p/postident/postident-datenschutzhinweise.html

VIII. Χρήση εκτελούντων την επεξεργασία

Για να εκπληρώσουμε τις νομικές μας υποχρεώσεις και να προστατεύσουμε τα έννομα συμφέροντά μας χρησιμοποιούμε εκτελούντες την επεξεργασία. Με αυτούς έχουμε συνάψει αντίστοιχες συμβάσεις εκτέλεσης έργου. Τα δεδομένα που παρέχετε υποβάλλονται κατά βάση σε επεξεργασία μόνο εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Σε περίπτωση τεχνικών σφαλμάτων του συστήματος που δεν μπορούν να επιλυθούν στο πλαίσιο της κανονικής διαδικασίας υποστήριξης, δεν αποκλείεται η πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα εκτός του ΕΟΧ. Για τη διασφάλιση του κατάλληλου επιπέδου προστασίας για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα η Volkswagen AG συνάπτει με τους παραλήπτες από τρίτες χώρες με ελλιπές επίπεδο ασφάλειας τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες της ΕΕ. Οι τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες της ΕΕ που χρησιμοποιούνται παρατίθενται στον ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη διεύθυνση URL https://eur-lex.europa.eu/legal-content/de/TXT/?uri=CELEX%3A32021D0914.

Για την επεξεργασία του αιτήματός σας και για την τεκμηρίωση χρησιμοποιούνται οι εξής εκτελούντες την επεξεργασία:

 • Volkswagen Group Services GmbH
 • Salesforce.com Germany GmbH
 • Microsoft Ireland Operations Limited
 • Volkswagen Software Asset Management GmbH

Για την ταυτοποίηση των υποκειμένων των δεδομένων χρησιμοποιούνται οι εξής εκτελούντες την επεξεργασία:

 • Deutsche Post AG

Για την υποστήριξη του συστήματος IT μας χρησιμοποιούνται οι εξής εκτελούντες την επεξεργασία:

 • Arlanis Reply AG
 • COMbridge IT Consulting GmbH
 • NTT DATA Deutschland GmbH

Για τη φιλοξενία των δεδομένων χρησιμοποιούνται οι εξής εκτελούντες την επεξεργασία:

 • com Germany GmbH
 • Microsoft Ireland Operations Limited
 • Volkswagen Software Asset Management GmbH

VIII. Επεξεργασία περαιτέρω δεδομένων στο πλαίσιο της ταυτοποίησης μέσω διαδικασίας POSTIDENT

Εάν δεν μπορούμε να σας ταυτοποιήσουμε σαφώς στα συστήματα της Volkswagen AG, απαιτούνται περαιτέρω μέτρα ταυτοποίησης για να διασφαλιστεί ότι δεν θα διαβιβαστούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε μη εξουσιοδοτημένα τρίτα μέρη. Για αυτόν τον σκοπό, η Volkswagen AG χρησιμοποιεί τη διαδικασία POSTIDENT της Deutsche Post AG, η οποία επιτρέπει την ταυτοποίηση μέσω βιντεοκλήσης ή σε ένα ταχυδρομικό κατάστημα εντός τεσσάρων εβδομάδων από την ειδοποίηση. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η Deutsche Post AG μας αποστέλλει τα δεδομένα ταυτοποίησής σας, τα οποία χρησιμοποιούμε αποκλειστικά για την εξακρίβωση της ταυτότητάς σας. Μετά την επιτυχή ταυτοποίησή σας διαγράφονται από εμάς τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας τα οποία υποβλήθηκαν σε επεξεργασία στο πλαίσιο της διαδικασίας POSTIDENT. Πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων από τον συνεργάτη μας για την ταυτοποίηση, την Deutsche Post AG, στο πλαίσιο της διαδικασίας POSTIDENT θα βρείτε στη διεύθυνση: https://www.deutschepost.de/en/p/postident/postident-datenschutzhinweise.html

Δ. Χρήση της Data-Breach-Hotline

Έχετε τη δυνατότητα να αναφέρετε μια πιθανή παραβίαση δεδομένων από τη
Volkswagen AG μέσω της Data-Breach-Hotline. Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας που μας παρέχετε τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά όταν επικοινωνείτε μαζί μας και αναφέρετε μια πιθανή παραβίαση δεδομένων. Σε αυτά περιλαμβάνονται κατά κύριο λόγο τα εξής δεδομένα:

 • το όνομά σας,
 • η διεύθυνσή σας (επαγγελματική ή ιδιωτική),
 • άλλα στοιχεία επικοινωνίας, ιδίως τηλεφωνικός αριθμός και διεύθυνση e-mail,
 • εφόσον χρειάζεται, δεδομένα σχετικά με τον εντολέα ή τον εργοδότη σας,
 • αριθμός πελάτη ή προμηθευτή και άλλα χαρακτηριστικά ταυτοποίησης,
 • τα υπόλοιπα δεδομένα που σας αφορούν και μας κοινοποιήσατε σε σχέση με την παραβίαση δεδομένων.

Στο πλαίσιο της αναφοράς σας, επεξεργαζόμαστε επίσης ορισμένα πρόσθετα δεδομένα που είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών μας στο πλαίσιο της αναφοράς παραβιάσεων δεδομένων ή που μας γνωστοποιείτε σε αυτό το πλαίσιο. Σε αυτά τα δεδομένα περιλαμβάνονται ιδίως:

 • δεδομένα από αλληλογραφία (ταχυδρομική και ηλεκτρονική) ανάμεσα σε εσάς και εμάς,
 • δεδομένα από άλλη ηλεκτρονική (π.χ. ηλεκτρονικές μάσκες εισαγωγής) ή τηλεφωνική επικοινωνία,
 • δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, που έχουμε αποθηκεύσει για εσάς ή τον εντολέα σας από δεδομένα που διαθέτει ήδη η Volkswagen AG.

Επεξεργαζόμαστε αυτά τα δεδομένα μόνο στον βαθμό που είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των νομικών μας υποχρεώσεων ή της σύμβασης που έχει συναφθεί με εσάς ή τον εντολέα σας ή για τη λήψη μέτρων πριν από τη σύναψη της σύμβασης ή εάν εμείς έχουμε έννομο συμφέρον ή εσείς έχετε συναινέσει στην επεξεργασία των δεδομένων.

Επεξεργαζόμαστε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα από πηγές προσβάσιμες στο κοινό (π.χ. δημόσιες αρχές, Διαδίκτυο) μόνο στον βαθμό που αυτό είναι νομικά επιτρεπτό, για παράδειγμα επειδή αυτό είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών μας.

Ι. Σκοπός

Τα δεδομένα που παρέχονται σε αυτό το πλαίσιο χρησιμοποιούνται από εμάς αποκλειστικά για σκοπούς επεξεργασίας του μηνύματός σας καθώς και ταυτοποίησης και νομιμοποίησης των στοιχείων σας (άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. γ) ΓΚΠΔ). Ως υπεύθυνοι κατά την έννοια του ΓΚΠΔ, υποκείμεθα σε εκτεταμένες υποχρεώσεις ελέγχου, αναφοράς και ανακοίνωσης σύμφωνα με το άρθρο 33 και το άρθρο 34 του ΓΚΠΔ.

II. Διαβίβαση δεδομένων

Δεν διαβιβάζουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας σε τρίτους, εκτός εάν

 • έχετε συναινέσει σε μια τέτοια διαβίβαση δεδομένων,
 • δικαιούμαστε ή υποχρεούμεθα να διαβιβάσουμε δεδομένα λόγω νομικών διατάξεων ή/και εντολών επίσημης ή δικαστικής αρχής,
 • ή η διαβίβαση δεδομένων είναι απαραίτητη για την υλοποίηση συμβατικής σχέσης.

Θα θέλαμε να επισημάνουμε τις εξής περιπτώσεις διαβίβασης δεδομένων:

1. Διαβίβαση δεδομένων σε συνδεδεμένες εταιρείες για αναγνώριση και πρόληψη παραβιάσεων δεδομένων

Για την επεξεργασία ιδίως παραβιάσεων δεδομένων σε επίπεδο ομίλου, διαβιβάζουμε σε μεμονωμένες περιπτώσεις δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε εταιρείες [στη Γερμανία και στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο] που συνδέονται με την    Volkswagen AG κατά το δίκαιο των ομίλων εταιρειών, κατά την έννοια του άρθρου 15 του γερμανικού νόμου περί ανώνυμων εταιρειών (AktG).

2. Διαβίβαση δεδομένων σε προμηθευτές και πελάτες

Σε μεμονωμένες περιπτώσεις, διαβιβάζουμε τα δεδομένα σας σε προμηθευτές και πελάτες καθώς και σε εταιρικούς συνεργάτες, εάν αυτό είναι απαραίτητο για την αποκατάσταση ή την ελαχιστοποίηση του κινδύνου παραβιάσεων δεδομένων ή εάν έχετε συναινέσει σε αυτό.

3. Διαβίβαση δεδομένων σε δημόσιες αρχές

Εάν πρέπει να διαβιβάσουμε τα δεδομένα σας στις αρμόδιες αρχές στο πλαίσιο της εκπλήρωσης των υποχρεώσεών μας σύμφωνα με το άρθρο 33 και το άρθρο 34 ΓΚΠΔ ή εάν αυτό απαιτηθεί από τις αρμόδιες αρχές, θα διαβιβάσουμε τα δεδομένα σας    αναλόγως.

III. Περίοδος διατήρησης του αιτήματός σας

Η Volkswagen AG αποθηκεύει την επικοινωνία με εσάς, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας, σχετικά με πιθανές παραβιάσεις δεδομένων για 6 ημερολογιακά έτη συν μία ημέρα. Η επεξεργασία βασίζεται στη στάθμιση συμφερόντων βάσει του άρθρου 6 παρ. 1 στοιχ. στ) ΓΚΠΔ. Στην περίπτωση αυτή, τα συμφέροντα της Volkswagen AG είναι η θεμελίωση και η υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

IV. Χρήση ενός εκτελούντος την επεξεργασία

Για να εκπληρώσουμε τις νομικές μας υποχρεώσεις και να προστατεύσουμε τα έννομα συμφέροντά μας χρησιμοποιούμε εκτελούντες την επεξεργασία. Το αίτημά σας υποβάλλεται σε επεξεργασία από την Volkswagen Group Services GmbH.


E. Χρήση cookies

H Volkswagen AG χρησιμοποιεί διάφορα cookies στον ιστότοπό της. Τα cookies είναι μικρά αρχεία με πληροφορίες ρυθμίσεων που αποθηκεύονται στον τερματικό εξοπλισμό σας. Τα cookies διαιρούνται κατά βάση σε τρεις κατηγορίες.

 1. Τα λεγόμενα cookies λειτουργίας είναι απαραίτητα για τη λειτουργικότητα του ιστότοπου. Η επεξεργασία των cookies λειτουργίας είναι απαραίτητη για να μπορέσετε να επισκεφθείτε τον ιστότοπο (πρβλ. άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. β) ΓΚΠΔ).

 2. Τα λεγόμενα cookies ευκολίας χρήσης διευκολύνουν την επίσκεψη σε έναν ιστότοπο, π.χ. αποθηκεύοντας τις ρυθμίσεις γλώσσας. Η νομική βάση για τα cookies ευκολίας χρήσης είναι έννομο συμφέρον (άρθρο 6 παρ. 1 εδ. στ ΓΚΠΔ). Το έννομο συμφέρον προκύπτει από την παροχή ευκολίας κατά την επίσκεψη του ιστότοπου. Μπορείτε να ανακαλέσετε την επεξεργασία δεδομένων ανά πάσα στιγμή με μελλοντική ισχύ. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην Ενότητα ΣΤ. Τα δικαιώματά σας.

 3. Για τη δημιουργία ενός ψευδωνυμοποιημένου προφίλ χρήστη χρησιμοποιούνται τα λεγόμενα cookies εντοπισμού. Τα cookies εντοπισμού εγκαθίστανται μόνο με συγκατάθεση του επισκέπτη του ιστότοπου (άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. α) ΓΚΠΔ). Η συγκατάθεση χορηγείται μέσω του στοιχείου cookie banner, στο οποίο πρέπει να κάνετε κλικ.
  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ανάκλησης της συγκατάθεσής σας, ανατρέξτε στην Ενότητα ΣΤ. Τα δικαιώματά σας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies μας, ανατρέξτε στην Κατευθυντήρια οδηγία για τα Cookies στον ιστότοπό μας privacy.volkswagen.com.


ΣΤ. Τα δικαιώματά σας

Μπορείτε να ασκήσετε δωρεάν και ανά πάσα στιγμή τα παρακάτω δικαιώματα έναντι της Volkswagen AG. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων σας, ανατρέξτε στην Ενότητα Ζ.

Δικαίωμα πρόσβασης σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από εμάς ενημέρωση σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας.

Δικαίωμα διόρθωσης: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από εμάς τη διόρθωση ανακριβών ή ελλιπών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας.

Δικαίωμα διαγραφής: Έχετε το δικαίωμα, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 17 ΓΚΠΔ, να απαιτήσετε τη διαγραφή των δεδομένων σας. Στη συνέχεια, μπορείτε, παραδείγματος χάριν, να ζητήσετε τη διαγραφή των δεδομένων σας, υπό την προϋπόθεση ότι δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν. Μπορείτε επίσης να ζητήσετε διαγραφή, εφόσον επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας, βάσει της συγκατάθεσής σας και ανακαλέσετε αυτήν τη συγκατάθεση.

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας, εφόσον καλύπτονται οι προϋποθέσεις του άρθρου 18 ΓΚΠΔ. Για παράδειγμα, αυτό ισχύει εφόσον αμφισβητείτε την ακρίβεια των δεδομένων σας. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου της ακρίβειας των δεδομένων μπορείτε να απαιτήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας.

Δικαίωμα εναντίωσης: Εάν η επεξεργασία βασίζεται σε έννομο συμφέρον της Volkswagen AG ή τρίτου ή είναι προς το δημόσιο συμφέρον ή πραγματοποιείται κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας, έχετε το δικαίωμα να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας για λόγους που προκύπτουν λόγω ειδικής κατάστασης. Σε περίπτωση εναντίωσης, γνωστοποιήστε μας τους λόγους για τους οποίους εναντιώνεστε στην επεξεργασία των δεδομένων σας.
Επιπλέον, έχετε το δικαίωμα να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης. Αυτό ισχύει για την κατάρτιση προφίλ, εφόσον συνδέεται με την απευθείας εμπορική προώθηση.

Δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων: Εάν η επεξεργασία δεδομένων βασίζεται στη συγκατάθεση ή στην εκτέλεση σύμβασης και επιπλέον διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα, έχετε το δικαίωμα να λάβετε τα δεδομένα σας σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα διαλειτουργικό μορφότυπο και να τα διαβιβάσετε σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων.

Δικαίωμα ανάκλησης: Εάν η επεξεργασία δεδομένων βασίζεται στη συγκατάθεση, έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε την επεξεργασία δεδομένων εντός του πεδίου εφαρμογής της συγκατάθεσης με ισχύ για το μέλλον οποιαδήποτε στιγμή δωρεάν.

Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας: Έχετε επιπλέον το δικαίωμα να προσφύγετε σε μια εποπτική αρχή (π.χ. στον Επίτροπο για την Προστασία Δεδομένων του κρατιδίου της Κάτω Σαξονίας) σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας. Επιπλέον, μπορείτε να διεκδικήσετε αξιώσεις μέσω του αστικού δικαίου.


Ζ. Ο αρμόδιος επικοινωνίας σας

Αρμόδιος επικοινωνίας για την άσκηση των δικαιωμάτων σας

Στοιχεία του αρμοδίου επικοινωνίας για την άσκηση των δικαιωμάτων σας και περαιτέρω πληροφορίες διατίθενται στον παρακάτω ιστότοπο privacy.volkswagen.com.

Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων

Ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων μας βρίσκεται στη διάθεσή σας ως αρμόδιος επικοινωνίας για κάθε αίτημα σχετικά με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα:

Datenschutzbeauftragter der Volkswagen AG
Berliner Ring 2
38440 Wolfsburg
ΓΕΡΜΑΝΊΑ
dataprivacy@volkswagen.de

 

Έκδοση: Μάιος 2024