Dele af hjemmesiden kan muligvis ikke vises korrekt. Dette kan skyldes, at Javascript er blevet deaktiveret i din browser, eller at din internetbrowser ikke længere er opdateret eller ikke kompatibel med vores side. Aktivér venligst Javascript, eller prøv at få adgang til siden med en anden internetbrowser, fx Chrome, Firefox eller Safari. Alternativt kan du kontakte vores Volkswagen kundeservice - databeskyttelsesteamet.

A. Ansvarlig person

Vi er glade for, at du besøger en hjemmeside for Volkswagen AG, Berliner Ring 2, D-38440 Wolfsburg, registreret i hos byretten i Braunschweig under nummeret HRB 100484 ("Volkswagen AG"). I det følgende informerer vi dig om, hvordan vi indsamler, behandler og bruger dine data.


B. Generel information

I princippet kan du besøge Volkswagen AG's hjemmeside uden at fortælle os, hvem du er. Vi får således automatisk kun følgende logdata:

 1. Det operativsystem, du bruger, den webbrowser, du bruger, og den skærmopløsning, du har indstillet, samt
 2. dato og klokkeslæt for dit besøg.

Medmindre andet er angivet i de følgende afsnit, udføres databehandlingen udelukkende af Volkswagen AG.


C. Indsamling, behandling og brug af dine personoplysninger

I. Brug af webformularen

Via en webformular på hjemmesiden privacy.volkswagen.com har du mulighed for at sende anmodninger i overensstemmelse med GDPR (fx anmodninger om oplysninger eller berigtigelse) om dine personoplysninger behandlet af Volkswagen AG. De data, der angives i denne sammenhæng (se afsnit ”II. Behandlede data"), vil udelukkende blive brugt af os med det formål at behandle din anmodning og identificere og legitimere dine oplysninger. Behandlingen sker for at opfylde en retlig forpligtelse, som Volkswagen AG er underlagt (jf. art. 6, stk. 1, pkt. 1, litra c i GDPR). Volkswagen AG bruger, hvis det er nødvendigt, den såkaldte double-opt-in-procedure til at bekræfte din anmodning og e-mailadresse. En e-mail vil blive sendt til den angivne e-mailadresse med en anmodning om bekræftelse. I forbindelse med double-opt-in-proceduren dokumenterer vi følgende data:

 • IP-adresse, dato og klokkeslæt for afsendelse af webformularen
 • IP-adresse, dato og klokkeslæt for bekræftelse af double-opt-in e-mailen

Hvis behovet for beskyttelse af dine data kræver, at du vælger et sikkerhedsspørgsmål med et svar i din anmodning, vil du blive bedt om yderligere at angive dette, når du udfylder webformularen. 

Hvis du ikke længere ønsker, at din anmodning skal behandles af Volkswagen AG, har du via e-mailadressen privacy@volkswagen.de mulighed for at trække denne anmodning tilbage.

Ved brug af webformularen etableres en krypteret forbindelse mellem din enhed og vores server. Vores sikkerhedsforanstaltninger er i overensstemmelse med den nyeste teknik og forbedres løbende i takt med den teknologiske udvikling.

II. Behandlede data

I det følgende forklares, hvorfor dine personoplysninger er nødvendige i forbindelse med en anmodning:

Navn:  Dit fulde navn vil blive brugt til at bestemme de personoplysninger, der behandles af Volkswagen AG. Derudover vil dit navn blive brugt til at identificere dig og om nødvendigt til at legitimere dit ejerskab af en eller flere biler.

Fødselsdato: Din fødselsdato bruges til at identificere dig og til at bestemme dine behandlede personoplysninger. Kombinationen af dit fornavn, efternavn og din fødselsdato gør os i stand til at identificere dig korrekt, da disse oplysninger normalt er tilgængelige på alle internationale identifikationsdokumenter. På denne måde kan vi sikre, at ingen af dine personoplysninger ender i hænderne på uberettigede tredjeparter.

Adresse: Din adresse (med de obligatoriske oplysninger: gade, husnummer, postnummer, by, land) vil blive brugt til at bestemme de personoplysninger, der behandles i Volkswagen AG. Derudover vil din adresse (med ovenstående obligatoriske oplysninger) blive brugt til at identificere dig selv og om nødvendigt til at legitimere dit ejerskab af en eller flere biler. Derudover har vi brug for din adresse for evt. at kunne kommunikere med dig pr. post i forbindelse med din anmodning.

Firmaadresse: Din adresse (med de obligatoriske oplysninger: firmanavn, gade, husnummer, postnummer, by, land) vil blive brugt til at bestemme de personoplysninger, der behandles af Volkswagen AG. Derudover vil din adresse (med de obligatoriske oplysninger nævnt ovenfor) blive brugt til at identificere dig personligt og, om nødvendigt, til at kommunikere med dig via post i forbindelse med din anmodning.

Volkswagen ID / E-mailadresse: Hvis du har en anmodning vedr. de personoplysninger, der er gemt i den centrale Volkswagen ID-brugerkonto, inkl. de tilhørende digitale tjenester, har vi brug for den e-mailadresse, du har gemt som Volkswagen-ID. Hvis du ikke har en central Volkswagen ID-brugerkonto, kan du indtaste din e-mailadresse. Dit Volkswagen-ID eller din e-mailadresse bruges til at bestemme de personoplysninger, der behandles i Volkswagen AG, til double opt-in-proceduren og til kommunikation med dig, fx ved spørgsmål til din anmodning. Hvis du ønsker at angive flere Volkswagen-ID’er / e-mailadresser, bedes du fremsætte endnu en anmodning.

Personalenummer: Dit personalenummer bruges til at identificere dig selv og til at bestemme dine behandlede personoplysninger i forbindelse med dit ansættelsesforhold. Kombinationen af dit fornavn, efternavn og personalenummer gør os i stand til at identificere dig korrekt. På denne måde kan vi sikre, at ingen af dine personoplysninger ender i hænderne på uberettigede tredjeparter.

Koncernvirksomhed: Hvis du er eller har været ansat i en koncernvirksomhed, kræver vi oplysninger om den tilknyttede koncernvirksomhed, som du er eller har været aktiv i, for at kunne identificere dig hurtigere og mere entydigt.

Brugernavn: Hvis du har ansøgt om job hos Volkswagen AG, bruges dit brugernavn valgfrit til at identificere dig og til at bestemme dine behandlede personoplysninger. Kombinationen af dit fornavn, efternavn og brugernavn gør os i stand til at identificere dig korrekt. På denne måde kan vi sikre, at ingen af dine personoplysninger ender i hænderne på uberettigede tredjeparter.

Kundenummer/-ID: Hvis du som registreret har indgået en storkundekontrakt med Volkswagen AG eller er ansat hos en flåde- eller storkunde, skal vi bruge dit kundenummer/-ID for at identificere og fastslå dine behandlede personoplysninger i vores systemer.

D.U.N.S. Nummer / B2B profil-ID eller koncern user-ID: Hvis du er registreret som partner på ONE.Konzern Business Platformen (www.vwgroupsupply.com) og er eller har været aktiv som leverandør eller tjenesteudbyder hos Volkswagen AG, har vi brug for dit B2B profil-ID eller koncern user-ID for at identificere og bestemme de personoplysninger, der behandles i Volkswagen AG.

Bilens stelnummer: Hvis du har en anmodning vedr. dine personoplysninger knyttet til en bils stelnummer (VIN), har vi brug for bilens tilsvarende stelnumre fra dig og også den periode (start og slut på ejerskab), som du er berettiget til. For at kontrollere om du er berettiget, har vi brug for bevis for ejerskab fra dig eller samtykke/tilladelse fra den respektive bilejer (legitimation). De unødvendige data skal anonymiseres (overstreges) på de relevante dokumenter til bevis for ejerskab, se informationsblad om anonymisering.

III. Legitimering ved overdragelse af biler

For at kunne give dig information om personoplysningerne på den angivne bil, som du ikke er ejer af, har vi brug for samtykke/tilladelse fra den pågældende bilejer i overdragelsesperioden.

Til dette bruger vi samtykkeerklæringen, der ligger på denne hjemmeside privacy.volkswagen.com (art. 6, stk. 1, litra a i GDPR, art. 6, stk. 1, litra c i GDPR) fra bilejeren med det formål entydigt at tilknytte personoplysningerne fra bilen til dig. Som led i indhentning af samtykke behandles følgende data fra bilejeren med henblik på legitimering og eventuel kontakt i forbindelse med behandlingen af din anmodning: efternavn, fornavn, adresse på bilejeren, bilens stelnummer (VIN) og et telefonnummer eller eventuelt en e-mailadresse.

Navn, fødselsdato og bilens brugsperiode indsamles hos ansøgeren for at sikre, at bilen kan knyttes til dennes person.

IV. Opbevaringsperiode for din anmodning

Kommunikationen med dig dokumenteres hos Volkswagen AG i fem år, herunder de personoplysninger, som du angiver i din anmodning til Volkswagen AG. Behandlingen er baseret på en interesseafvejning iht. art. 6, stk. 1, litra f i GDPR. Volkswagen AG følger i den forbindelse følgende berettigede interesser: I forbindelse med opbevaringsperioden gør dokumentationen af din anmodning os i stand til hurtigt at kontrollere og behandle spørgsmål og klager fra din side og genbruge den udførte identifikation og legitimering til udøvelse af registreredes yderligere rettigheder for dermed at spare dig for besvær med dette inden for denne periode.

V. Digital datatransmission

For at stille informationsrapporten eller en kopi af dataene til din rådighed elektronisk har du mulighed for at bruge vores downloadportal på denne hjemmeside. Du får adgang ved at indtaste dit anmodnings-ID i forbindelse med et engangskodeord, som vi sender dig med posten. Hvis du vil logge ind endnu en gang, skal du af sikkerhedsmæssige årsager anmode om et nyt engangskodeord. Alternativt har du mulighed for at logge ind med login-data for dit Volkswagen ID.

Hvis behovet for beskyttelse af dine data har krævet, at du har valgt et sikkerhedsspørgsmål med et svar i din forespørgsel, vil du blive bedt om yderligere at angive dette, når du logger ind i downloadportalen. 

Dataene vil være tilgængelige til at downloade i 30 dage og slettes derefter automatisk.

VI. Brug af dit Volkswagen-ID

For at bruge nogle af funktionerne på hjemmesiden kan du evt. bruge en Volkswagen ID-brugerkonto hos Volkswagen AG, Berliner Ring 2, D-38440 Wolfsburg, Tyskland, som er optaget i handelsregisteret for byretten i Braunschweig under nummeret HRB 100484 B ("Volkswagen AG"). Med Volkswagen-ID'et kan du logge på adskillige onlinetjenester (fx hjemmesider eller applikationer) hos Volkswagen AG eller tredjeparter. Det fungerer som central brugerkonto, hvor du kan administrere dine data centralt. Den databehandling, der kræves til dette formål, sker inden for rammerne af kontraktens opfyldelse (jf. art. 6, stk. 1, litra. b) i GDPR). Din e-mailadresse og et password, som du personligt har valgt, er påkrævet for tilmelding. Du bedes venligst være opmærksom på den gældende udførlige databeskyttelseserklæring for Volkswagen-ID’et. Denne kan du hente på https://vwid.vwgroup.io/data-privacy.

Hvis der kræves oplysninger fra din Volkswagen ID-brugerkonto for at bruge en individuel funktion på hjemmesiden, vil vi, når du logger ind på denne hjemmeside for første gang, påpege, hvilke oplysninger du skal frigive i dit Volkswagen-ID til den respektive funktion eller service; din frigivelse udløber automatisk efter tre år.

VII. Identificering ved hjælp af POSTIDENT-proceduren

Hvis vi ikke klart kan identificere dig i Volkswagen AG's systemer, er yderligere identifikationsforanstaltninger nødvendige for at sikre, at ingen personoplysninger videregives til uberettigede tredjeparter. Volkswagen AG anvender POSTIDENT-proceduren fra Deutsche Post AG til dette formål; denne gør det muligt for dig at blive identificeret via videochat eller på et postkontor inden for fire uger efter at have fået besked. Efter afslutning af proceduren sender Deutsche Post AG os dine identifikationsdata, som vi udelukkende bruger til at fastslå din identitet. Efter vellykket identifikation vil de af dine personoplysninger, der behandles som en del af POSTIDENT, blive slettet af os. Oplysninger om databehandling af vores identifikationspartner, Deutsche Post AG, som en del af POSTIDENT-proceduren er tilgængelig på: https://www.deutschepost.de/en/p/postident/postident-datenschutzhinweise.html

VIII. Brug af databehandlere

Vi bruger databehandlere for at opfylde vores juridiske forpligtelser og for at beskytte vores egne berettigede interesser. Vi har indgået tilsvarende databehandlingsaftaler med dem. De data, du stiller til rådighed, vil grundlæggende blive behandlet inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS). I tilfælde af tekniske systemfejl, som ikke kan løses i den normale supportproces, kan det ikke udelukkes, at der er adgang til personoplysningerne uden for EØS. For at sikre et passende beskyttelsesniveau for personoplysningerne indgår Volkswagen AG EU-standardkontraktbestemmelser med modtagere i de usikre tredjelande. De anvendte EU-standardkontraktbestemmelser kan hentes fra EU-Kommissionens hjemmeside via URL'en https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021D0914.

Følgende databehandlere bruges til at behandle din anmodning og til dokumentation:

 • Volkswagen Group Services GmbH
 • Salesforce.com Germany GmbH
 • Microsoft Ireland Operations Limited
 • Volkswagen Software Asset Management GmbH

Følgende databehandler bruges til identifikation af de registrerede:

 • Deutsche Post AG

Følgende databehandlere bruges til at understøtte vores IT-system:

 • Arlanis Reply AG
 • COMbridge IT Consulting GmbH
 • NTT DATA Deutschland GmbH

Følgende databehandlere bruges til at hoste dataene:

 • com Germany GmbH
 • Microsoft Ireland Operations Limited
 • Volkswagen Software Asset Management GmbH


D. Brug af Data-Breach-Hotline

Du har mulighed for at rapportere mulige databrud hos Volkswagen AG via Data-Breach-Hotline. Vi behandler dine data, som du giver os telefonisk eller elektronisk, når du kontakter os og rapporterer mulige databrud. Disse omfatter især følgende data:

 • dit navn,
 • din adresse (forretning eller privat),
 • yderligere kontaktdata, især telefonnumre og e-mailadresser,
 • hvis det er relevant, data om din klient eller arbejdsgiver,
 • kunde- eller leverandørnummer og andre identifikatorer,
 • de øvrige data vedrørende dig, der er kommunikeret til os i forbindelse med databruddet.

Som en del af din indberetning behandler vi også visse yderligere data, som er nødvendige for opfyldelsen af vores forpligtelser i forbindelse med indberetning af databrud, eller som du giver os i denne sammenhæng. Disse data omfatter især:

 • data fra korrespondance (post og elektronisk) mellem dig og os,
 • data fra anden elektronisk kommunikation (fx elektroniske indtastningsmasker) eller telefonkommunikation,
 • personoplysninger, som vi har gemt om dig eller din klient fra data, der allerede er tilgængelige hos Volkswagen AG.

Vi behandler kun disse data i det omfang, det er nødvendigt for opfyldelsen af vores juridiske forpligtelser eller en kontrakt indgået med dig eller din klient eller prækontraktuelle foranstaltninger, eller vi har en legitim interesse i dette, eller du har givet samtykke til databehandlingen.

Vi behandler kun personoplysninger fra offentligt tilgængelige kilder (fx myndigheder, internet) i det omfang, det er lovligt tilladt, fx fordi det er nødvendigt for at opfylde vores forpligtelser.

I. Formål

De data, der angives i denne sammenhæng, vil udelukkende blive brugt af os med det formål at behandle din henvisning og identificere og legitimere dine oplysninger (art. 6, stk. 1, S. 1, litra c i GDPR). Som den ansvarlige i henhold til GDPR er vi underlagt omfattende inspektions-, rapporterings- og underretningsforpligtelser i henhold til art. 33 og art. 34 i GDPR.

II. Overførsel af data

Vi videregiver ikke dine personoplysninger til tredjeparter, medmindre

 • du har givet samtykke til en sådan dataoverførsel,
 • vi er berettiget eller forpligtet til at overføre data på grund af lovbestemmelser og/eller officielle eller retskendelser,
 • eller overførsel af data er nødvendig for gennemførelsen af et kontraktforhold.

I den forbindelse vil vi gerne påpege følgende dataoverførsler:

1. Dataoverførsel til tilknyttede virksomheder for at afklare og forhindre databrud

For at behandle især overtrædelser af databeskyttelse på tværs af koncernen, overfører vi personoplysninger i individuelle tilfælde til virksomheder [i Tyskland og Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde], som er juridisk i overensstemmelse med Volkswagen AG i henhold til koncernlovgivningen i henhold til § 15 i den tyske aktieselskabslov (AktG).

2. Dataoverførsel til leverandører og kunder

I enkelte tilfælde vil vi også overføre dine data til leverandører og kunder samt samarbejdspartnere, hvis dette er nødvendigt for at afhjælpe eller minimere risikoen for databrud, eller hvis du har givet samtykke hertil.

3. Dataoverførsel til myndigheder

I det omfang vi er nødt til at overføre dine data til ansvarlige myndigheder for at opfylde vores forpligtelser i henhold til art. 33 og art. 34 i GDPR, eller hvis dette kræves af de ansvarlige myndigheder, vil vi overføre dine data i overensstemmelse hermed.

III. Opbevaringsperiode for din anmodning

Volkswagen AG gemmer kommunikationen med dig, herunder dine personoplysninger, om mulige databrud i 6 kalenderår plus én dag. Behandlingen er baseret på en interesseafvejning i henhold til art. 6, stk. 1, litra f i GDPR. Volkswagen AG's interesser er fremsættelse og forsvar ved juridiske krav.

IV. Brug af databehandler

Vi bruger databehandlere for at opfylde vores juridiske forpligtelser og for at beskytte vores egne berettigede interesser. Din anmodning behandles af Volkswagen Group Services GmbH.


E. Brug af cookies

Volkswagen AG bruger forskellige cookies på sine hjemmesider. Cookies er små filer med konfigurationsinformationer, der gemmes på din enhed. Cookies kan grundlæggende opdeles i tre kategorier.

 1. De såkaldte funktionscookies er nødvendige for funktionaliteten på hjemmesiden. Databehandlingen af funktionscookies er nødvendig for at gøre det muligt for dig at besøge hjemmesiden (jf. art. 6, stk. 1, litra b i GDPR).

 2. De såkaldte komfortcookies, der fx gemmer dine sprogindstillinger, gør det lettere at besøge en hjemmeside. Retsgrundlaget for komfortcookies er en berettiget interesse (art. 6 stk. 1, litra f i GDPR). Den berettigede interesse ligger i at sørge for bekvemmelighed, når du besøger hjemmesiden. Du kan til enhver tid modsætte dig databehandlingen med fremtidig virkning. Nærmere informationer kan du finde i afsnit F. Dine rettigheder.

 3. De såkaldte tracking-cookies bruges til at oprette en pseudonymiseret brugsprofil. Tracking-cookies bruges kun, hvis den besøgende på hjemmesiden har givet samtykke dertil (art. 6, stk. 1, litra a i GDPR). Samtykke gives via det såkaldte cookie-banner, der skal klikkes på aktivt.
  Yderligere informationer om, hvordan du kan tilbagekalde dit samtykke, kan du finde i afsnit F. Dine rettigheder.

Yderligere informationer om vores cookies finder du i cookie-politikken på vores hjemmeside privacy.volkswagen.com.


F. Dine rettigheder

Du kan til enhver tid gøre de nedenstående rettigheder gældende uden beregning over for Volkswagen AG. Yderligere informationer om udøvelse af dine rettigheder finder du i afsnit G.

Ret til indsigt: Du har ret til at modtage oplysninger om behandlingen af dine personoplysninger fra os.

Ret til berigtigelse: Du har ret til at forlange berigtigelse af ukorrekte og/eller ufuldstændige personrelaterede data, der vedrører dig, af os.

Ret til sletning: Du har, hvis de i art. 17 i GDPR nævnte forudsætninger foreligger, ret til at forlange sletning af dine data. I henhold hertil kan du eksempelvis forlange sletning af dine data, såfremt de formål, til hvilke de er blevet indsamlet, ikke længere er nødvendige. Endvidere kan du forlange sletning, hvis vi behandler dine data på baggrund af dit samtykke, og du tilbagekalder dette samtykke.

Ret til begrænsning af behandling: Du har ret til at forlange en begrænsning af behandlingen af dine data, hvis forudsætningerne i art. 18 i GDPR foreligger. Det er eksempelvis tilfældet, hvis du bestrider rigtigheden af dine data. For den periode hvor dataenes rigtighed kontrolleres, kan du så forlange en begrænsning af behandlingen.

Ret til indsigelse: Hvis behandlingen er baseret på en berettiget interesse fra Volkswagen AG eller en tredjepart eller er i offentlighedens interesse eller finder sted under udøvelse af offentlig myndighed, har du ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine data af årsager, der opstår som følge af din særlige situation. I tilfælde af en indsigelse beder vi dig om at meddele os dine grunde til at gøre indsigelse mod databehandlingen.
Derudover har du ret til at gøre indsigelse mod databehandling, der bliver brugt med henblik på direkte markedsføring. Dette gælder også for profilering, for så vidt som den er relateret til direkte markedsføring.

Ret til dataportabilitet: Hvis databehandlingen sker på baggrund af et samtykke eller en kontraktmæssig aftale, og den endvidere foretages i form af en automatiseret behandling, har du ret til at modtage dine data i et struktureret, gængs og maskinelt læsbart format og at overføre disse til en anden databehandler.

Fortrydelsesret: Hvis databehandlingen sker på baggrund af et samtykke, har du ret til at tilbagekalde databehandlingen i henhold til et samtykke med virkning for fremtiden, til enhver tid og uden omkostninger.

Klageret: Du har endvidere ret til at klage over vores behandling af dine data til en tilsynsmyndighed (fx til Landesbeauftragter für den Datenschutz Niedersachsen). Derudover kan du gøre krav gældende ad civilrettens vej.


G. Dine kontaktpersoner

Kontaktpersoner til udøvelse af dine rettigheder

Kontaktpersonerne til udøvelse af dine rettigheder og yderligere informationer finder du på følgende hjemmeside privacy.volkswagen.com.

Databeskyttelsesansvarlig

Vores databeskyttelsesansvarlige står til rådighed for dig som kontaktperson for alle databeskyttelsesrelaterede anliggender:

Datenschutzbeauftragter der Volkswagen AG
Berliner Ring 2
D-38440 Wolfsburg
TYSKLAND
dataprivacy@volkswagen.de

 

Version: maj 2024