Части от уебстраницата може да не се изобразяват правилно. Това може да се дължи на факта, че в браузъра Ви Javascript е дезактивиран или интернет браузърът Ви вече не е актуален или не е съвместим с нашата страница. Моля, активирайте Javascript или опитайте да отворите страницата с друг интернет браузър, напр. Chrome, Firefox или Safari. Може да се обърнете също така и към нашия отдел за обслужване на клиенти на Volkswagen – Екип „Защита на данните“.

A. Отговорно лице

Радваме се, че посещавате интернет страница на Volkswagen AG, Berliner Ring 2, 38440 Волфсбург, вписано в Търговския регистър на Районен съд Брауншвайг под номер HRB 100484 („Фолксваген АГ“). В следващите редове ще Ви информираме за събирането, обработката и използването на Вашите лични данни.


Б. Обща информация

Вие можете да посещавате интернет страниците на Фолксваген АГ, без да ни съобщавате кои сте. В този случай ние автоматично получаваме следните протоколни данни:

 1. Използваната от Вас операционна система, използвания от Вас браузър, избраната от Вас резолюция на екрана и
 2. датата и часа на Вашето посещение.

Ако следващите раздели не съдържат друга информация, обработката на данните се извършва само от Volkswagen AG.


В. Събиране, обработка и използване на Вашите лични данни

I. Използване на уеб формуляра

На интернет страницата privacy.volkswagen.com Вие имате възможност чрез уеб формуляр да направите запитвания във връзка с ОРЗД (напр. за информация или корекция) относно обработваните от Volkswagen AG Ваши лични данни. Посочените в тази връзка данни (име, фамилия, дата на раждане, адрес и евентуално идентификационен номер във Volkswagen (Volkswagen ID) или адрес на електронна поща, идентификационен номер на автомобила, начало и край на собствеността върху автомобила, както и съпътстващите документи за легитимация на собствеността) се използват от нас само за целите на обработката на Вашето запитване, както и за идентифициране и легитимиране на Вашите данни (чл. 6, ал. 1, изр. 1, буква в) от ОРЗД).  Доколкото е необходимо, Volkswagen AG използва за потвърждение на Вашето запитване и имейл адрес така наречения метод Double-Opt-In. Това означава, че на Вашия имейл адрес се изпраща съобщение с молба за потвърждение. Във връзка с метода Double-Opt-In ние документираме следните данни:

 • IP адрес, дата и час на изпращането на уеб формуляра
 • IP адрес, дата и час на потвърждението на Double-Opt-In имейла

Ако за защитата на Вашите данни при Вашето запитване е необходимо да изберете таен въпрос заедно с отговор, ще бъдете помолени да предоставите и тях при попълването на уеб формуляра. 

Ако Вие вече не желаете запитването Ви да бъде обработено от Volkswagen AG, на имейл адрес privacy@volkswagen.de имате възможност да оттеглите запитването си.

При използване на уеб формуляра между Вашето крайно устройство и нашия сървър се осъществява криптирана връзка. Нашите мерки за сигурност отговарят на техническите изисквания и непрекъснато се подобряват в съответствие с технологичното развитие.

II. Обработвани данни

По-надолу обясняваме защо са ни нужни Вашите лични данни във връзка с направено запитване:

Име: Вашето пълно име се използва за обработване на личните Ви данни от Volkswagen AG. Освен това името Ви се използва за Вашата идентификация и евентуално за легитимацията Ви като собственик на автомобила.

Дата на раждане: Вашата дата на раждане се използва за идентификацията Ви, както и за обработка на Вашите данни. Комбинацията от Вашето име, фамилия и дата на раждане ни позволява правилна идентификация, тъй като тези данни по правило присъстват във всички международни документи за самоличност. Така можем да сме сигурни, че никоя част от личните Ви данни няма да попадне в неоторизирана трета страна.

Адрес: Вашият адрес (със задължително посочени улица, номер, пощенски код, населено място, държава) се използва за обработка на Вашите лични данни от Volkswagen AG. Освен това адресът Ви (с горепосочените задължителни данни) се използва за Вашата идентификация и евентуално за легитимацията Ви като собственик на автомобила. Адресът освен това ни е необходим, за да можем евентуално да се свържем с Вас по пощата във връзка с Вашето запитване.

Идентификационен номер във Volkswagen/имейл адрес: Ако имате въпроси във връзка с предоставените в централния си профил във Volkswagen лични данни заедно със свързаните с него дигитални услуги, ние се нуждаем от посочения от Вас имейл адрес като идентификация във Volkswagen. Ако нямате основен идентификационен профил във Volkswagen, може да посочите Вашия имейл адрес. Вашият идентификационен номер във Volkswagen или Вашият имейл адрес се използват за обработка на личните Ви данни от Volkswagen AG, за метода Double-Opt-In и за комуникация с Вас, напр. ако имаме въпроси към Вас.

Ако искате да посочите няколко идентификационни номера във Volkswagen/имейл адреса, моля, направете допълнително запитване.

Персонален номер: Вашият персонален номер се използва за идентификацията Ви, както и за обработката на Вашите данни в рамките на трудовата Ви заетост. Комбинацията от Вашето име, фамилия и персонален номер ни позволява правилна идентификация. Така можем да сме сигурни, че никоя част от личните Ви данни няма да попадне в неоторизирана трета страна.

Потребителско име: Ако сте кандидатствали за работа във Volkswagen AG, Вашето потребителско име се използва за идентификация и за обработка на Вашите лични данни. Комбинацията от Вашето име, фамилия и потребителско име ни позволява правилна идентификация. Така можем да сме сигурни, че никоя част от личните Ви данни няма да попадне в неоторизирана трета страна.

Идентификационен номер на автомобила: Ако сте направили запитване за свързаните с идентификационен номер на автомобил (VIN) лични данни, трябва да ни посочите съответните идентификационни номера на автомобил и освен това периода (начало и край на собствеността), за който сте оправомощен. За да проверим дали сте оправомощен, трябва да ни представите документ за собственост върху автомобила или съгласие/разрешение на съответния собственик на автомобила (легитимация). Върху документите за собственост Вие може да направите нечетливи данните, които не са необходими (зачерняне), вж. Информационна брошура за зачерняне на данни.

III. Легитимация при предоставяне на автомобила

За да Ви дадем информация за личните данни на посочения автомобил, на който Вие не сте собственик, ние се нуждаем от съгласието/разрешението на съответния собственик на автомобила за периода на предоставянето.

За целта използваме Декларацията за съгласие, налична на уебсайта privacy.volkswagen.com, (чл. 6, ал. 1, буква a) от ОРЗД, чл. 6, ал. 1, буква в) от ОРЗД) от собственика на автомобила с цел еднозначно причисляване на личните данни на автомобила към Вас. Във връзка с получаването на съгласие се обработват следните данни на собственика на автомобила с цел легитимация и евентуален контакт във връзка с обработката на запитването Ви: име, фамилия, адрес на собственика на автомобила, идентификационен номер на автомобила (VIN), както и телефонен номер или евентуално имейл адрес.

Името на запитващия, датата на раждане и времето на ползване на автомобила се събират, за да може със сигурност да се причисли автомобилът към него.

IV. Период на съхранение на Вашето запитване

Volkswagen AG съхранява комуникацията с Вас пет години, в т.ч. личните данни, с които Вие сте изпратил запитването си до Volkswagen AG. Обработката се основава на преценка на интересите съгл. чл. 6, ал. 1, буква е) от ОРЗД. Volkswagen AG заявява следните интереси: за периода на съхранение документирането на Вашето запитване дава възможност въпроси и оплаквания от Ваша страна да бъдат проверени и по-бързо обработени, както и направената идентификация и легитимация да бъде използвана за упражняване на други права на засегнато лице, за да Ви бъде спестено време през този период.

V. Дигитално предаване на данни

За да Ви предоставим по електронен път информацията или копието от данните, Вие имате възможност да използвате подготвения на тази уебстраница портал за сваляне на данни. Достъп до него ще получите чрез въвеждане на ID на Вашето запитване заедно с еднократна парола, която ние ще Ви изпратим по пощата. Ако искате да влезете втори път, от съображения за сигурност Вие трябва да поискате нова еднократна парола. Освен това имате възможност да се регистрирате с данните за регистрация на Вашия потребителски акаунт във Volkswagen.

Ако за защитата на Вашите данни при Вашето запитване е необходимо да изберете таен въпрос заедно с отговор, ще бъдете помолени да предоставите и тях при вписването в портала за сваляне на данни. 

Данните се пазят 30 дни готови за изтегляне и след това автоматично се изтриват.

VI. Използване на Вашия Volkswagen ID

За използването на някои функции на уебсайта Вие можете да използвате по желание Volkswagen ID акаунт във Volkswagen AG, Berliner Ring 2, 38440 Wolfsburg, Германия, вписано в Търговския регистър Брауншвайг под номер HRB 100484 („Volkswagen AG“). С Volkswagen ID можете да се вписвате в много онлайн услуги на Volkswagen AG или трети страни (напр. интернет страници или приложения). Volkswagen ID служи като централен потребителски акаунт, в който можете централно да управлявате личните си данни. Необходимата за целта обработка на данни се извършва за целите на изпълнение на договора (срвн. чл. 6, ал. 1, буква б) от ОРЗД). За регистрацията са необходими Вашият имейл адрес и създадена лично от Вас парола. Моля, обърнете внимание на подробната Декларация за защита на данните, приложима за Volkswagen ID. Можете да я прочетете на адрес https://vwid.vwgroup.io/data-privacy.

Ако за използването на дадена функция на уебсайта са необходими данни от Вашия Volkswagen ID акаунт, при първото Ви посещение на този уебсайт ние ще Ви информираме какви данни трябва да посочите във Вашия Volkswagen ID за съответната функция или услуга, като посочените данни автоматично ще бъдат заличени след три години.

VII. Използване на подизпълнители

За изпълнението на нашите законови задължения, както и за упражняване на нашите оправдани интереси, ние използваме подизпълнители. Предоставените от Вас даннипринципно се обработват в рамките на Европейското икономическо пространство (ЕИП). В случай на технически обусловени системни грешки, които не могат да бъдат отстранени в рамките на обичайния процес на поддръжка, не е възможно да се изключи достъп до личните данни извън ЕИП. За да гарантираме сигурност въпреки това обстоятелство, използваме съответните стандартни договорни клаузи на ЕС. Можете да се запознаете с тях на URL адрес https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32010D0087.

За целите на обработката на Вашето запитване и за документацията се използват следните подизпълнители:

 • Volkswagen Group Services GmbH
 • Salesforce.com Germany GmbH
 • Volkswagen Software Asset Management GmbH

За целите на идентификацията на засегнати лица се използва следният подизпълнител:

 • Deutsche Post AG

За поддръжка на нашата информационна система се използват следните подизпълнители:

 • Arlanis Reply AG
 • COMbridge IT Consulting GmbH
 • NTT DATA Deutschland GmbH

VIII. Обработка на други данни в рамките на идентифицирането посредством метода POSTIDENT

Ако не можем да Ви идентифицираме еднозначно в системите на Volkswagen AG, са необходими други идентификационни мерки, за да се гарантира, че лични данни няма да попаднат в неоторизирани трети страни. За целта Volkswagen AG използва метода POSTIDENT на германските пощи (Deutsche Post AG), който Ви дава възможност за идентификация чрез видеочат или в пощенски филиал в рамките на четири седмици след нашето уведомление. След завършване на процеса Deutsche Post AG ни предоставя Вашите идентификационни данни, които ние използваме само за целите на идентификацията на Вашата личност. След успешна идентификация ние заличаваме Вашите лични данни, обработени

в рамките на метода POSTIDENT. Информация за обработката на данни от страна на нашия партньор в идентификацията, Deutsche Post AG, в рамките на метода POSTIDENT ще намерите на адрес: https://www.deutschepost.de/en/p/postident/postident-datenschutzhinweise.html


Г. Използване на телефонната линия Data-Breach

Имате възможност да подадете сигнал за евентуални нарушения в защитата на данните от страна на

Volkswagen AG на телефонната линия Data-Breach. Ние обработваме Вашите данни, които ни предоставяте в телефонно обаждане или по електронен път в рамките на Вашето съобщение за евентуални нарушения на опазването на данни. Тези данни са следните:

 • Вашето име,
 • Вашият адрес (служебен или личен),
 • други данни за контакт, най-вече телефонни номера и имейл адреси,
 • ако са необходими, данни за Вашия възложител или работодател,
 • клиентски номер или номер на доставчик и други идентификационни белези,
 • други отнасящи се до Вас данни, предоставени от Вас във връзка с нарушението на личните данни.

В рамките на Вашето съобщение ние обработваме освен това определени допълнителни данни, които са необходими за изпълнението на нашите задължения, свързани със съобщението за нарушения на личните данни или които Вие ни предоставите в тази връзка. Тези данни включват най-вече:

 • данни от писмената комуникация (пощенска и електронна) между Вас и нас,
 • данни от други електронни (напр. електронни маски за въвеждане на информация) или телефонни съобщения,
 • лични данни, които ние вече сме запаметили от наличните при Volkswagen AG данни за Вас или Вашия възложител.

Ние обработваме тези данни само ако това е необходимо за изпълнението на нашите законови задължения или на сключен с Вас или Вашия възложител договор или преддоговорни задължения, или ако имаме оправдан интерес от това или Вие сте дали съгласието си за обработката на данните.

Ние обработваме лични данни от публично достъпни източници (напр. различни институции, интернет) само ако това е юридически допустимо, в случай че е необходимо за изпълнение на договорните ни задължения.

I. Цел

Посочените в тази връзка данни ние използваме само с цел обработка на Вашето съобщение, както и за идентификация и легитимация (чл. 6, ал. 1, изр. 1, буква в) от ОРЗД). Като отговорно лице по смисъла на ОРЗД ние имаме множество задължения за проверка, регистрация и уведомяване съгл. чл. 33 и чл. 34 от ОРЗД.

II. Предаване на данни

Ние не предаваме Вашите лични данни на трети страни, освен в следните случаи:

 • Вие сте дали съгласието за такова предаване,
 • по силата на законови изисквания и/или разпореждания на институции или съдилища ние имаме право или сме задължени за такова предаване,
 • предаването на данни е необходимо за изпълнението на договор.

В тази връзка информираме за следното предаване на данни:

 1. Предаване на данни на свързани предприятия с цел разкриване и предотвратяване на нарушения на личните данни
  За обработка на нарушения в защитата на личните данни, излизащи извън рамките на концерна, в единични случаи ние предаваме лични данни на предприятия (в Германия и Европейското икономическо пространство), които по смисъла на § 15 от германския Закон за акциите (ЗА) са свързани с Volkswagen AG.

 2. Предаване на данни на доставчици и клиенти
  В отделни случаи ние предаваме данни и на доставчици и клиенти, както и на партньори, с които работим заедно, доколкото това е необходимо за отстраняване на нарушения на данните или намаляване на риска, или ако Вие сте дали съгласието си за това.

 3. Предаване на данни на институции
  Ако във връзка с изпълнението на нашите задължения съгласно чл. 33 и чл. 34 от ОРЗД ние трябва да предаваме Вашите данни на компетентните институции или това се изисква от компетентните институции, ние ще предадем Вашите данни.

III. Срок на съхраняване на Вашето запитване

Volkswagen AG съхранява за 6 календарни години и един ден комуникацията с Вас и Вашите лични данни, предоставени във връзка с информация за евентуални нарушения на защитата на данни. Обработката се основава на преценка на интересите съгл. чл. 6, ал. 1, буква е) от ОРЗД. В този случай интересите на Volkswagen AG са предявяване и защита на правни претенции.

V. Използване на подизпълнители

За изпълнението на нашите законови задължения, както и за упражняване на нашите оправдани интереси, ние използваме подизпълнители. Вашето запитване се обработва от Volkswagen Group Services GmbH.


Д. Използване на „бисквитки“

Volkswagen AG използва на уебсайтовете си различни „бисквитки“. „Бисквитките“ са малки файлове с конфигурационна информация, които се запаметяват на Вашето устройство. „Бисквитките“ могат да се разделят на три категории.

 1. За функционалността на уебсайта са неизбежни т.нар. функционални „бисквитки“. Обработката на функционалните „бисквитки“ е необходима за осъществяване на посещението на уебсайта (срв. чл. 6, ал. 1, буква б) от ОРЗД).

 2. Комфортът при посещението на уебсайта се увеличава от т.нар. „комфортни бисквитки“, които запаметяват напр. Вашите езикови настройки. Правното основание за комфортните „бисквитки“ е оправдан интерес (чл. 6, ал. 1, буква е) от ОРЗД). Оправданият интерес се състои в предоставянето на комфорт по време на посещението на уебстраницата. Вие по всяко време можете да оттеглите съгласието си за обработка на Вашите данни с бъдещо действие. Подробна информация във връзка с това ще намерите в раздел Е. „Вашите права“.

 3. За създаването на анонимизиран потребителски профил се използват т.нар. „проследяващи бисквитки“. Проследяващите бисквитки се задават само ако посетителят на уебсайта е дал съгласието си (чл. 6, ал. 1, буква а) от ОРЗД). Съгласието се дава чрез т.нар. банер за „бисквитки“, върху който трябва да се кликне, за да се съгласите.

Подробна информация за това как може да оттеглите съгласието си, ще намерите в раздел Е. „Вашите права“.

Допълнителна информация за нашите „бисквитки“ ще намерите в Директивата за „бисквитките“ на нашия уебсайт privacy.volkswagen.com.


Е. Вашите права                                  

Може да предявите Вашите посочени по-нататък права пред Volkswagen AG безплатно, във всеки един момент. Допълнителна информация за ползването на Вашите права ще намерите в раздел Ж.

Право на информация: Имате право да получавате от нас информация относно обработването на Вашите лични данни.

Право на коригиране: Имате право да изискате от нас коригиране на свързаните с Вас лични данни, които са неточни или непълни.

Право на изтриване: При наличие на условията, посочени в член 17 от ОРЗД, имате право да поискате изтриването на Вашите данни. Може например да поискате изтриването на Вашите данни, ако същите вече не са необходими за целите, за които са били събрани. Може също така да поискате изтриване, ако обработваме данните Ви въз основа на Вашето съгласие и Вие оттеглите това съгласие.

Право за ограничаване на обработката: Имате право да изискате ограничаване на обработването на Вашите данни, ако са налице условията, посочени в чл. 18 от ОРЗД. Такъв например е случаят, когато оспорвате точността на Вашите данни. Тогава може да изискате ограничаване на обработката за периода, през който се извършва проверката на точността на данните.

Право на възражение: Ако обработката се извършва въз основа на оправдан интерес на Volkswagen AG или на трета страна или е от обществен интерес или се извършва при упражняване на публична власт, Вие имате право да откажете обработката на Вашите данни поради причини, породени от Вашата особена ситуация. В случай на възражение Ви молим да ни съобщите Вашите основания, поради които възразявате срещу обработването на данните. Също така имате правото да възразите срещу обработването на данни за целите на директния маркетинг. Това важи и за „профилирането“, доколкото е свързано с директен маркетинг.

Право на преносимост на данните: Ако обработването на данните се основава на съгласие или изпълнение на договор и освен това се извършва с помощта на автоматични средства, имате право да получите данните си в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и да ги предадете на друг администратор.

Право на оттегляне: Ако обработването на данните се основава на съгласие, имате право безплатно и по всяко време с бъдещ ефект да оттеглите съгласието си за обработване на данни.

Право на жалба: Също така имате право да подавате жалби до надзорен орган (напр. до комисаря по защита на личните данни за Долна Саксония) във връзка с обработването на Вашите данни от наша страна. Вие може да предявите претенциите си по пътя на гражданското право.


Ж. Лица за контакт

Лица за контакт във връзка с упражняването на Вашите права

Лицата за контакт във връзка с упражняването на Вашите права, както и за допълнителна информация, може да намерите на следния уебсайт privacy.volkswagen.com.


Длъжностно лице по защита на личните данни

Нашето длъжностно лице по защитата на данните е на Ваше разположение като лице за контакт по въпроси, свързани със защитата на личните данни:

Datenschutzbeauftragter der Volkswagen
AG Berliner Ring 2
38440 Wolfsburg
ГЕРМАНИЯ
dataprivacy@volkswagen.de


Актуално към: Май 2023