Časti webovej stránky sa nemusia zobrazovať správne. Dôvodom môže byť deaktivácia JavaScriptu vo vašom prehliadači alebo neaktuálnosť, resp. nekompatibilita vášho internetového prehliadača s našou stránkou. Aktivujte JavaScript alebo skúste stránku načítať pomocou iného internetového prehliadača, napr. Chrome, Firefox alebo Safari. Prípadne sa s vašou žiadosťou obráťte na odd. Starostlivosť o zákazníkov spoločnosti Volkswagen – Tím na ochranu údajov.

VOLKSWAGEN AG je akciová spoločnosť podľa nemeckého práva so sídlom vo Wolfsburgu.

Predstavenstvo:

Oliver Blume (Predseda)

Arno Antlitz

Ralf Brandstätter

Gernot Döllner

Manfred Döss

Gunnar Kilian

Thomas Schäfer

Thomas Schmall-von Westerholt

Hauke Stars

Poštová adresa:Berliner Ring 2, 38440 Wolfsburg, NEMECKO
Tel.:+49 (0) 5361-9-15010
 +49 (0) 800-8932836724889 (0800-VWDATENSCHUTZ)
Tel. int.: 00800-8932836724889 (00800-VWDATENSCHUTZ)
E-mail:  privacy@volkswagen.de

VOLKSWAGEN AG je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Braunschweig pod č. HRB 100484.

Identifikačné číslo DPH spoločnosti VOLKSWAGEN AG je DE 115235681.

Spoločnosť Volkswagen nie je ochotná ani povinná akceptovať účasť na konaní na urovnanie sporu pred zmierovacím orgánom pre spotrebiteľov.