Dijelovi internetske stranice možda se neće ispravno prikazati. To može biti zato što je Javascript deaktiviran u vašem pregledniku ili vaš internetski preglednik više nije ažuran ili nije kompatibilan s našim stranicama. Aktivirajte Javascript ili pokušajte pristupiti stranici s drugim internetskim preglednikom, npr. Chrome, Firefox ili Safari. Alternativno se sa svojim zahtjevom obratite Volkswagen službi za korisnike - timu za zaštitu podataka.

Društvo VOLKSWAGEN AG dioničko je društvo njemačkog prava sa sjedištem u Wolfsburgu.

Uprava:

Oliver Blume (Predsjednik)

Arno Antlitz

Ralf Brandstätter

Gernot Döllner

Manfred Döss

Gunnar Kilian

Thomas Schäfer

Thomas Schmall-von Westerholt

Hauke Stars

Poštanska adresa:Berliner Ring 2, 38440 Wolfsburg, NJEMAČKA
Tel.:+49 (0) 5361-9-15010
 +49 (0) 800-8932836724889 (0800-VWDATENSCHUTZ)
Tel. int.: 00800-8932836724889 (00800-VWDATENSCHUTZ)
E-pošta:  privacy@volkswagen.de

Društvo VOLKSWAGEN AG upisano je u trgovački registar općinskog suda Braunschweig pod br. HRB 100484.

Identifikacijski broj za PDV društva VOLKSWAGEN AG glasi DE 115235681.

Društvo Volkswagen nije spremno niti dužno sudjelovati u postupku rješavanja spora pri subjektu za rješavanje potrošačkih sporova.