Части от уебстраницата може да не се изобразяват правилно. Това може да се дължи на факта, че в браузъра Ви Javascript е дезактивиран или интернет браузърът Ви вече не е актуален или не е съвместим с нашата страница. Моля, активирайте Javascript или опитайте да отворите страницата с друг интернет браузър, напр. Chrome, Firefox или Safari. Може да се обърнете също така и към нашия отдел за обслужване на клиенти на Volkswagen – Екип „Защита на данните“.

VOLKSWAGEN AG е акционерно дружество по германското право с основно седалище във Волфсбург.

Управителен съвет:

Oliver Blume (Председател)

Arno Antlitz

Ralf Brandstätter

Gernot Döllner

Manfred Döss

Gunnar Kilian

Thomas Schäfer

Thomas Schmall-von Westerholt

Hauke Stars

Пощенски адрес:Berliner Ring 2, 38440 Wolfsburg, ГЕРМАНИЯ
Тел.:+49 (0) 5361-9-15010
 +49 (0) 800-8932836724889 (0800-VWDATENSCHUTZ)
Тел.: 00800-8932836724889 (00800-VWDATENSCHUTZ)
Имейл:  privacy@volkswagen.de

VOLKSWAGEN AG е вписано в търговския регистър на Районен съд Брауншвайг под номер HRB 100484.

Данъчният идентификационен номер на VOLKSWAGEN AGDE 115235681.

Volkswagen нито е готов, нито е задължен да участва в процес за уреждане на спорове пред комисия за уреждане на спорове с потребители.