Deli spletnega mesta morda ne bodo pravilno prikazani. Vzrok za to bi lahko bil v tem, ker imate v internetnem brskalniku deaktiviran JavaScript ali pa vaš internetni brskalnik ni posodobljen ali je nezdružljiv z našo spletno stranjo. Aktivirajte JavaScript ali poskusite odpreti stran z drugim internetnim brskalnikom, kot je npr. Chrome, Firefox ali Safari. Druga možnost je, da svoj zahtevek naslovite na podporo strankam Volkswagen – ekipa za varstvo podatkov.

Če ste aktivni ali nekdanji zaposleni, delavec prek agencije, sorodnik zaposlenega, upokojenec ali kandidat pri Volkswagen AG, se na naslednji strani seznanite o tem, kako lahko uveljavljate svoje pravice skladno z GDPR.

Če ste kupec vozila ali najemnik pri Volkswagen AG in če npr. želite informacije o lizingu vozila ali storitvah Car-Net/We Connect, vložite svoj zahtevek prek skupine zadevnih oseb Stranke in zainteresirane strani.

Od nas imate pravico zahtevati informacije o obdelavi svojih osebnih podatkov.

Kako lahko uveljavljate to pravico?

Če ste aktivni zaposleni, priporočamo, da zahtevek za informacije vložite prek my.Serve. V my.Serve poiščite postavko »Zahtevek za informacije za zaposlene (EU GDPR)« v kategoriji »Non-IT > Obrazci«.
Druga možnost je, da dostopite neposredno z gumbom.

my.Serve

Če ste aktivni zaposleni brez dostopa do my.Serve, imate možnost, da svoj zahtevek za informacije vložite prek svojega neposrednega nadrejenega v my.Serve ali ločeno z uporabo našega spletnega obrazca ali spodnjih kontaktnih podatkov.

Če ste nekdanji zaposleni, kandidat ali zunanji sodelavec s sklenjenim delovnim razmerjem, za svoj zahtevek za informacije uporabite naš spletni obrazec ali spodnje kontaktne podatke.

Informativno poročilo boste prejeli v roku enega meseca po vložitvi zahtevka. V poročilu so zlasti navedene informacije o vaših glavnih podatkih, kategorijah podatkov in procesih obdelave podatkov v zvezi z vašim delovnim razmerjem z Volkswagen AG.

Od nas imate pravico zahtevati, da popravimo vse nepravilne ali nepopolne osebne podatke, ki se nanašajo na vas.

Kako lahko uveljavljate to pravico?
Za svoj zahtevek uporabite naš spletni obrazec ali spodnje kontaktne podatke.

Imate pravico zahtevati izbris svojih osebnih podatkov, če so izpolnjeni pogoji iz člena 17 GDPR. Skladno s tem lahko na primer zahtevate izbris svojih podatkov, če niso več potrebni za namene, za katere so bili pridobljeni. Izbris lahko zahtevate tudi, če vaše podatke obdelujemo na podlagi vašega soglasja in ga prekličete.

Kako lahko uveljavljate to pravico?
Za svoj zahtevek uporabite naš spletni obrazec ali spodnje kontaktne podatke.

Če so izpolnjeni pogoji iz 18. člena GDPR, imate pravico zahtevati omejitev obdelave svojih podatkov. To velja na primer, če izpodbijate pravilnost svojih podatkov. Nato lahko zahtevate omejitev obdelave za čas preverjanja pravilnosti podatkov.

Kako lahko uveljavljate to pravico?
Za svoj zahtevek uporabite naš spletni obrazec ali spodnje kontaktne podatke.

Če obdelava temelji na upravičenem interesu Volkswagen AG ali tretje osebe ali je v javnem interesu ali poteka pri izvajanju javne oblasti, imate pravico ugovarjati obdelavi svojih podatkov iz razlogov, ki izhajajo iz vašega posebnega položaja. V primeru ugovora vas prosimo, da nam sporočite razloge za nasprotovanje obdelavi podatkov.
Imate tudi pravico ugovora zoper obdelavo podatkov za namene neposrednega trženja. To velja tudi za oblikovanje profilov, če je povezano z neposrednim trženjem.

Kako lahko uveljavljate to pravico?
Za svoj zahtevek uporabite naš spletni obrazec ali spodnje kontaktne podatke.

Če obdelava podatkov temelji na soglasju ali izpolnitvi pogodbe in če se izvaja tudi z uporabo orodij za avtomatizirano obdelavo, imate skladno z 20. členom GDPR pravico, da svoje podatke prejmete v strukturirani, splošno sprejeti in strojno berljivi obliki ter jih posredujete drugemu obdelovalcu podatkov.

Kako lahko uveljavljate to pravico?
Za svoj zahtevek uporabite naš spletni obrazec ali spodnje kontaktne podatke.

Če obdelava podatkov temelji na soglasju, imate pravico, da kadar koli brezplačno prekličete obdelavo podatkov v okviru soglasja z učinkom za naprej.

Kako lahko uveljavljate to pravico?
Za svoj zahtevek uporabite naš spletni obrazec ali spodnje kontaktne podatke.

Imate tudi pravico pritožiti se pristojnemu nadzornemu organu, kot je npr. deželni pooblaščenec za varstvo osebnih podatkov Spodnje Saške, v zvezi z našo obdelavo vaših podatkov. Sicer pa uveljavljanje zahtevkov ureja civilno pravo.

Vaš kontakt: podpora za pravice prizadetega v zvezi s podatki zaposlenih pri Volkswagen AG

Poštni naslov         Elektronski naslov:
Poštni naslov Volkswagen AG Brieffach 1862 Berliner Ring 2 38440 Wolfsburg
NEMČIJA
Elektronski naslov: dsgvo-beschaeftigtendaten@volkswagen.de