Dijelovi internetske stranice možda se neće ispravno prikazati. To može biti zato što je Javascript deaktiviran u vašem pregledniku ili vaš internetski preglednik više nije ažuran ili nije kompatibilan s našim stranicama. Aktivirajte Javascript ili pokušajte pristupiti stranici s drugim internetskim preglednikom, npr. Chrome, Firefox ili Safari. Alternativno se sa svojim zahtjevom obratite Volkswagen službi za korisnike - timu za zaštitu podataka.

Ako ste aktivan ili jednokratan zaposlenik, najamnik, član obitelji nekog zaposlenika, umirovljenik ili kandidat društva Volkswagen AG, informirajte se na sljedećoj stranici o tome kako možete ostvariti svoja prava u skladu s OUZP-om.

Ako ste kupac vozila ili iznajmljujete vozilo od društva Volkswagen AG i trebate, primjerice, informacije o leasingu vozila ili uslugama Car-Net / We Connect, postavite svoj zahtjev putem skupine ispitanika kupci i zainteresirane strane.

Imate pravo od nas dobiti informacije o obradi svojih osobnih podataka.

Kako možete ostvariti to pravo?

Za svoj zahtjev koristite se našim internetskim obrascem ili niže navedenim podacima za kontakt.

Informativno izvješće dobit ćete unutar jednog mjeseca od slanja zahtjeva. Posebice ćete dobiti informacije o vašim osnovnim podacima, kategorijama podataka i procesima obrade podataka u okviru vašeg poslovnog odnosa s društvom Volkswagen AG.

Imate pravo od nas zatražiti ispravak svojih netočnih odnosno nepotpunih osobnih podataka.

Kako možete ostvariti to pravo?
Za svoj zahtjev koristite se našim internetskim obrascem ili niže navedenim podacima za kontakt.

Imate pravo zatražiti brisanje svojih podataka u slučaju postojanja preduvjeta navedenih u čl. 17. Opće uredbe o zaštiti podataka. Prema tom članku, brisanje svojih podataka možete zatražiti ako ti osobni podaci više nisu potrebni s obzirom na svrhu u koju su prikupljeni. Osim toga, brisanje možete zatražiti kada obrađujemo vaše podatke na temelju vaše privole, a vi tu privolu povučete.

Kako možete ostvariti to pravo?
Za svoj zahtjev koristite se našim internetskim obrascem ili niže navedenim podacima za kontakt.

Imate pravo zatražiti ograničenu obradu svojih podataka u slučaju postojanja preduvjeta iz čl. 18. Opće uredbe o zaštiti podataka. To je, primjerice, slučaj ako osporavate ispravnost svojih podataka. Za vrijeme provjere točnosti podataka možete zatražiti ograničenu obradu.

Kako možete ostvariti to pravo?
Za svoj zahtjev koristite se našim internetskim obrascem ili niže navedenim podacima za kontakt.

Ako se obrada temelji na legitimnom interesu društva Volkswagen AG ili treće strane ili je u javnom interesu ili u izvršavanju službenih ovlasti, imate pravo prigovora na obradu vaših podataka iz razloga koji proizlaze iz vaše posebne situacije. U slučaju prigovora molimo vas da nam navedete svoje razloge za ulaganje prigovora na obradu podataka.
Osim toga, imate pravo prigovoriti obradi svojih podataka u svrhe izravnog marketinga. To vrijedi i za izradu profila ako je izravno povezano s takvim izravnim marketingom.

Kako možete ostvariti to pravo?
Za svoj zahtjev koristite se našim internetskim obrascem ili niže navedenim podacima za kontakt.

Ako se obrada podataka temelji na privoli ili izvršavanju ugovora te se usto odvija automatiziranim putem, u skladu s čl. 20. OUZP-a imate pravo zaprimiti svoje podatke u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu i proslijediti ih drugom voditelju obrade.

Kako možete ostvariti to pravo?
Za svoj zahtjev koristite se našim internetskim obrascem ili niže navedenim podacima za kontakt.

Ako obrada podataka ne počiva na privoli, imate pravo u svako doba besplatno odustati od obrade svojih podataka u okviru privole s učinkom u budućnosti.

Kako možete ostvariti to pravo?
Za svoj zahtjev koristite se našim internetskim obrascem ili niže navedenim podacima za kontakt.

Osim toga, imate pravo na podnošenje prigovora zbog obrade vaših podataka određenom nadzornom tijelu (npr. službeniku za zaštitu podataka u pokrajini Donjoj Saskoj). Za ostalo imate pravo na zahtjeve prema građanskom pravu.

Vaš partner za kontakt: Ured za prava ispitanika za zaposlenike društva Volkswagen AG

Poštanska adresa:         E-pošta:
Poštanska adresa: Volkswagen AG Brieffach (poštanski pretinac) 1862 Berliner Ring 2 38440 Wolfsburg
NJEMAČKA
E-pošta: dsgvo-beschaeftigtendaten@volkswagen.de