Delovi veb-stranice možda neće biti pravilno prikazani. Razlog tome je onemogućen Javascript u vašem pretraživaču, zastarelost vašeg internet pretraživača ili nekompatibilnost sa našom veb-stranicom. Omogućite Javascript ili pokušajte da pristupite stranici pomoću drugog internet pretraživača, npr. Chrome, Firefox ili Safari. Ili se sa svojim upitom obratite Volkswagen službi za brigu o kupcima – Timu za zaštitu podataka.

U javnom delu su navedeni svi dokumenti ove veb-stranice za preuzimanje. Klikom na dugme za preuzimanje možete ih preuzeti.

Naziv datoteke Format Veličina Preuzimanje
Dozvola pravnog lica
Svrha dokumenta: Dozvola pravnog lica o legitimisanju vozila registrovanog na drugo pravno lice koje se razlikuje od vas.
PDF 0.29 MB
Izjava o saglasnosti fizičkog lica
Svrha dokumenta: Izjava o saglasnosti fizičkog lica o legitimisanju vozila registrovanog na ovo fizičko lice koje se razlikuje od vas.
PDF 0.22 MB
Izjava o zaštiti podataka u vezi sa pravima subjekata podataka na osnovu Opšte uredbe o zaštiti podataka
Svrha dokumenta: Ova izjava o zaštiti podataka služi za pružanje informacija u vezi sa obradom podataka o ličnosti u procesu zaštite prava subjekata podataka u skladu sa Opštom uredbom o zaštiti podataka od strane kompanije Volkswagen AG.
PDF 0.21 MB
Izjava o zaštiti podataka za direktne kupce (direktna prodaja)
Svrha dokumenta: Ova izjava o zaštiti podataka služi za ispunjavanje obaveza o informisanju u skladu sa čl. 13, 14 Opšte uredbe o zaštiti podataka i informiše kupce/zainteresovana lica kompanije Volkswagen AG o obradi podataka o ličnosti od strane kompanije Volkswagen AG, posebno u slučaju korišćenja prodajnih i servisnih usluga, kao i mera marketinga
PDF 0.28 MB
Izjava o zaštiti podataka „Prodajne i servisne usluge, kao i mere marketinga“ na evropskom tržištu (bez nemačkog tržišta)
Svrha dokumenta: Ova izjava o zaštiti podataka služi za ispunjavanje obaveza o informisanju u skladu sa čl. 13, 14 Opšte uredbe o zaštiti podataka i informiše kupca o obradi njegovih podataka u okviru čitanja OBFCM podataka u Evropskom ekonomskom prostoru.
PDF 0.26 MB
List sa informacijama o prikrivanju (zatamnjivanju) informacija
Svrha dokumenta: Pružanje informacija o mogućnostima prikrivanja (zatamnjivanja) podataka u dokumenatima za legitimaciju i identifikacionim dokumentima koje nam dostavljate u okviru vašeg zahteva.
PDF 0.35 MB
Pregled podataka o ličnosti u Volkswagen ID korisničkom nalogu
Svrha dokumenta: Smernice za pregled podataka o ličnosti u Volkswagen ID korisničkom nalogu i digitalnih usluga povezanih sa njim.
PDF 0.22 MB

U vašem privatnom delu za preuzimanje pružamo vam dokumente koji se odnose na vas (npr. kopiju vaših podataka o ličnosti). Da biste mu pristupili, morate se prijaviti sa svojim ID-jem zahteva i lozinkom koju ćemo vam poslati poštom. Alternativno, imate opciju da se prijavite sa svojim Volkswagen ID-jem.

Prijavite se sa Volkswagen ID-om Ili

Da biste se prijavili, koristite ID zahteva koji možete naći u rezimeu zahteva ili u propratnom pismu izveštaja sa informacijama.

Za jednokratnu lozinku potrebnu za prijavu, pogledajte dopis koji vam je poslat poštom.

Iz bezbednosnih razloga, prijavljivanje sa ovom lozinkom je moguće samo jednom. Imajte na umu da treba da se prijavite samo ako imate stabilnu internet vezu na svom krajnjem uređaju. Ako se veza prekine nakon što ste se prijavili, vaši podaci za prijavu prestaće da važe.

Lozinka je nevažeća ili dodatna pitanja?

Kliknite na donje dugme kako bismo novu lozinku mogli da vam pošaljemo poštom.
Zatražite novu lozinku